HUS

​​HUS:s Enhet för klinisk farmakologi främjar genomförandet av rationell läkemedelsbehandling i sjukvårdsdistriktet och verkar som expertenhet för klinisk läkemedelsforskning, klinisk läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet. Enheten erbjuder konsultationstjänster för hälsovårdspersonal i problemsituationer gällande patienters läkemedelsbehandling. 

Enheten bedriver också högklassig klinisk läkemedelsforskning vars tyngdpunkt ligger på individuell läkemedelsbehandling och läkemedelsbehandlingens säkerhet.

Enheten för klinisk farmakologi ligger placerad i HUSLAB och innehar där ansvarsuppgifter för läkemedlens haltbestämningar. Enheten samarbetar med HUS Apoteket.

HUS Apoteket erbjuder, förutom läkemedelsförsörjningen, tjänster inom klinisk farmaci åt den specialiserade sjukvården inom sjukvårdsdistriktet samt åt andra hälso- och sjukvårdsenheter. 

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä