HUS

​​​HUS:s Enhet för klinisk farmakologi främjar genomförandet av rationell läkemedelsbehandling i sjukvårdsdistriktet och verkar som expertenhet för klinisk läkemedelsforskning, klinisk läkemedelsbehandling och läkemedelssäkerhet. Enheten erbjuder konsultationstjänster för hälsovårdspersonal i problemsituationer gällande patienters läkemedelsbehandling.

Enheten bedriver också högklassig klinisk läkemedelsforskning vars tyngdpunkt ligger på individuell läkemedelsbehandling och läkemedelsbehandlingens säkerhet.

Enheten för klinisk farmakologi ligger placerad i HUSLAB och innehar där ansvarsuppgifter för läkemedlens haltbestäm​ningar. Enheten samarbetar med HUS Apoteket.

HUS Apoteket erbjuder, förutom läkemedelsförsörjningen, tjänster inom klinisk farmaci åt den specialiserade sjukvården inom sjukvårdsdistriktet samt åt andra hälso- och sjukvårdsenheter.