Tjänster

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Nästan alla finländare använder läkemedel under något skede i livet. Läkemedlen kan vara avsedda för tillfälligt bruk eller som långtidsbehandling av kronisk sjukdom.

Läs mera...

information om läkemedelshuset​​

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras av universitetssjukhusen inom samarbetsprojektet Virtuella sjukhuset 2.0 som finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet. I det här avsnittet beskrivs Läkemedelshusets tjänster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Läs mera...

HUS​

​​​​ ​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras av universitetssjukhusen inom samarbetsprojektet Virtuella sjukhuset 2.0 som finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet. I det här avsnittet beskrivs Läkemedelshusets tjänster i Birkalands sjukvårdsdistrikt (Tays).​

Läs mera...

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI - TAYS​

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras av universitetssjukhusen inom samarbetsprojektet Virtuella sjukhuset 2.0 som finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet. I det här avsnittet beskrivs Läkemedelshusets tjänster i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Tyks).

Läs mera...

VSSHP

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras av universitetssjukhusen inom samarbetsprojektet Virtuella sjukhuset 2.0 som finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet. I det här avsnittet beskrivs Läkemedelshusets tjänster i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP)

Läs mera..


PPSHP -POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI (på kommande)

​​​​

Hälsobyns tjänster planeras och produceras av universitetssjukhusen inom samarbetsprojektet Virtuella sjukhuset 2.0 som finansieras av Social- och Hälsovårdsministeriet. I det här avsnittet beskrivs Läkemedelshusets tjänster i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (PSSHP)​

Läs mera...

PSSHP -POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI (på kommende)

Uppdaterad  5.3.2020