TroppiOppi - Läkemedelsutbildning för barn

Välkommen!

Webbplatsen för läkemedelsfostran innehåller färdiga studiehelheter och många uppgiftsidéer för lärare i grundskolan.

Webbplatsen är också ett bra informationspaket för alla om korrekt användning av läkemedel. TroppiOppi är skolelevernas eget spel om hur man använder l​äkemedel rätt. Webbplatsen för läkemedelsfostran upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Gå och lek

Läs mera:

 

Kyllä

Uppdaterad  5.2.2021