Hur man minskar läkemedlets inverkan på naturen

Det viktigaste är att du tar din medicin enligt anvisningarna.

​​

Då undviker du till exempel en ny antibiotikakur, ifall den första avslutas för tidigt, eller ett till blodtryckssänkande läkemedel, ifall den första blodtrycksmedicinen tas oregelbundet. Ändå finns det många saker som vi alla som använder läkemedel enkelt kan göra för att minska läkemedlens miljöpåverkan.

 

Kyllä

Uppdaterad  22.12.2021