Effekt av läkemedel på miljön

Hållbar utveckling är en del av allas våra liv. Läkemedel påverkar också naturen och det är bra för alla som använder läkemedel att veta hur miljöpåverkan kan minskas.

Effektivitet och säkerhet för ett läkemedel prioriteras alltid vid läkemedelsutveckling. När ett läkemedel kommer ut på marknaden vet vi hur det fungerar och de flesta möjliga biverkningarna för patienten är också kända. Kännedom om läkemedlets effekt på miljön och andra organismer är emellertid bristfälliga. Även om medicinen används enligt instruktionerna kommer en del av medicinen också att hamna i naturen. Denna miljöpåverkan har man börjat utreda bättre.

 

Ei

Uppdaterad