Läkemedel och viktförändringar

En betydande viktnedgång kan påverka läkemedelsbehandlingen på många sätt och därför är det viktigt att i och med viktnedgången fundera på behovet av medicinering och rätt dos.

Övervikt är förknippat med många sjukdomar som kräver medicinering. Viktnedgång kan leda till att dessa sjukdomar botas och behovet av medicinering upphör. Till exempel kan medicineringen för typ 2-diabetes ofta avslutas efter en överviktsoperation. Viktnedgång förbättrar i allmänhet sockerämnesomsättningen och då är det på sin plats att sluta med diabetesläkemedel eller minska dosen. Även behovet av bland annat blodtryckssänkande läkemedel och kolesterolmedicinering kan minska.

Vikt och mängden kroppsfett

Förändringar i vikten och mängden kroppsfett kan påverka hur läkemedlet förflyttar sig i kroppen. När fettvävnaden minskar, ökar de fettlösliga läkemedlens halt i blodomloppet. Levern blir mindre fet och njurarnas funktion blir bättre och det kan förbättra deras förmåga att bryta ned och utsöndra läkemedel. Av dessa orsaker kan man vara tvungen att ändra läkemedelsdosen.

Överviktsoperation och upptag av läkemedel

Överviktsoperationer kan påverka upptaget (absorptionen) av läkemedel betydligt. Detta beror på den använda operationstekniken. Gastrisk bypass eller avlägsnande av en del av tarmen kan minska läkemedlets upptag. Å andra sidan kan läkemedelsämnesomsättningen som sker i tarmen minska efter dessa ingrepp och då ökar upptaget av läkemedlet istället. Förändringarna i läkemedlens upptag skiljer sig läkemedel emellan och är individuella. Förändringar i upptag pågår länge, upp till ett par år efter operationen.

På grund av detta är det viktigt att behovet av medicinering och doseringen av läkemedel utvärderas regelbundet efter viktnedgång och speciellt efter överviktsoperation under en tillräckligt lång tid. För doseringen av vissa läkemedel kan det bli nödvändigt att bestämma deras halter genom blodprov.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä