Läkemedel och graviditet

Onödig användning av läkemedel under graviditet bör undvikas. Ofta är man ändå tvungen att behandla en mammas sjukdom med läkemedel även under hennes graviditet.

​​​​

Då mammans välmående är viktigt för fostrets och det kommande barnets utveckling, bör inte medicinering mot grundsjukdomar såsom astma, diabetes, epilepsi och problem med psykisk hälsa avbrytas under graviditeten. 

Infektioner, det vill säga inflammationer, under graviditeten bör behandlas ändamålsenligt och det är möjligt att använda flera antibiotika under graviditeten. Det finns också läkemedel för behandling av allergisymptom, migränanfall och feber, som man tryggt kan använda som gravid.

Kontrollera läkemedlets säkerhet

Fostrets kropp bildas under de första tio graviditetsveckorna men under de första veckorna vet mamman ofta inte ens om att hon är gravid. Redan i graviditetens planeringsskede bör läkemedel som används långvarigt kontrolleras med tanke på deras säkerhet under graviditet. Även när det gäller läkemedel avsedda för kortvarigt bruk och deras säkerhet för fostret är det är bra att först rådgöra med en läkare.

Fastän man känner till endast ett fåtal läkemedel som tydligt ökar risken för missbildningar, har inte säkerheten för många läkemedel bekräftats för användning under graviditet. Då fostrets kropp mognar och utvecklas genom hela graviditeten kan läkemedel orsaka skador riktade mot funktioner i kroppen även under den senare delen av graviditeten.

Upprepad användning av vanliga smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller naproxen, som också kan köpas receptfritt, kan under den sista tredjedelen av graviditeten orsaka allvarliga förändringar i fostrets blodcirkulation och njurfunktion.

Medicinering under amning

En ammande mamma bör försäkra sig om att hennes läkemedel är säkra att användas vid amning. Huvuddelen av läkemedlen utsöndras i modersmjölken och vissa läkemedel kan via mjölken orsaka höga läkemedelshalter även hos spädbarnet. Mammans medicinering är ändå sällan orsak till att sluta med amningen. Ofta är det möjligt att byta ut ett läkemedel som är problematiskt med tanke på amningen till ett annat som är säkrare för spädbarnet.

Rådgivning

I anslutning till Giftinformationscentralen finns den riksomfattande Teratologiska informationstjänsten som ger råd om användning av läkemedel och informerar om risker med andra yttre exponeringar under graviditet och amning.

I tjänsten hittar man information om vanliga sjukdomar och deras symptom samt om säkerheten hos de läkemedel som används för deras behandling. Man kan också ringa till tjänsten vardagar, telefon (09) 4717 6500, kolla öppettider på nätsidan.​


Läs mera :

 Giftinformationscentralen (på finska)
Teratologiska informationstjänsten (på finska) 


​​ ​​​​

Till början av avsnittetNästa sida

 ​​


 

Uppdaterad  5.2.2020