Läkemedel och barn

”Ett barn är inte en liten vuxen” är ett påstående som stämmer bra när det gäller barn och läkemedel.

När man utvecklar läkemedel är utgångspunkten i allmänhet en sjuk vuxen. Av etiska skäl är studierna huvudsakligen gjorda på vuxna människor. Därför har en stor del av läkemedlen som kommit ut på marknaden till en början haft en varning där det står att de inte bör användas av barn under 18 år.

Tidigare tog det många år innan man kunde samla ihop tillräcklig kunskap om användningen av ett nytt läkemedel hos barn. År 2007 publicerade Europeiska kommissionen en förordning om läkemedel för pediatrisk användning, vars syfte är att öka tillgången på testade och för barn lämpade läkemedel. I och med förordningen ska alla nya läkemedel som kommer ut på den europeiska marknaden ha ett pediatriskt utvecklingsprogram som ingåtts med Europeiska läkemedelsmyndigheten.

När barnet tagit en för hög dos, fel läkemedeleller när barnet har fått i sig medicin i misstag

Barn i en viss ålder sätter lätt allt i sin mun. Ju mindre barnet är desto mindre mängd läkemedel krävs för att orsaka eventuella biverkningar.

Mot förgiftningar orsakade av läkemedel kan man hemma använda medicinskt kol som första hjälp. Medicinskt kol hjälper vid nästan alla förgiftningar orsakade av läkemedel, med undantag av exempelvis järnpreparat.

Det rekommenderas att man för säkerhets skull har medicinskt kol hemma. Kolet står sig flera år.

Tilläggsinformation vid förgiftningar eller misstanke om förgiftning fås från Giftinformationscentralen, som svarar i telefonen dygnet runt på nummer Tel.0800 147 111..

Läs mera:

Egenvårdsmedel för barn

En läkare bedömer alltid ett läkemedels nytta mot dess nackdelar men särskilt när det gäller barn övervägs dosen så noga som möjligt. Detta bör man komma ihåg även när man hemma ger sitt barn egenvårdspreparat.

På bipacksedeln får man tilläggsinformation om läkemedlet ifråga lämpar sig för barn och vilken dos som bör användas.

Läkemedelsallergi

I Barnhuset hittar du ett omfattande informationspaket om barns läkemedelsallergier (på finska).

Läs mera:

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä