Läkemedel, naturmedel eller vitamin

Läkemedel​

Med läkemedel menas preparat som i oberoende undersökningar konstaterats ha effekt så som det påstås. Dess säkerhet har fastställts både hos friska personer och hos patienter som fått behandling med läkemedlet.

För att ett nytt läkemedel ska få försäljningstillstånd har preparatets effekt och säkerhet utvärderats av antingen Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i Finland eller motsvarande myndighet i ett annat EU-land.

Naturmedel och växtbaserade preparat

Till skillnad från naturprodukter (fi. luontaistuote) är naturmedel (fi. rohdos) och växtbaserade preparat (fi. kasvirohdos) en noga definierad produktgrupp. Den största delen av naturmedlen har sitt ursprung i växtriket och kallas därmed växtbaserade preparat. De innehåller antingen växtdelar såsom blommor eller frön eller så hela växten med roten.

I Sverige har man lite andra definitioner och skiljer på naturläkemedel (läkemedel där den verksamma beståndsdelen har ett naturligt ursprung och består av en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt) och växtbaserade läkemedel (läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar).

Även naturmedel och växtbaserade preparat har fått försäljningstillstånd efter utvärdering av myndigheterna. För deras godkännande krävs inte lika omfattande forskningsresultat som för läkemedel. Till exempel kan en produkt få försäljningstillstånd under termen "traditionellt växtbaserat preparat" om den har varit i kontinuerligt bruk som läkemedel under minst 30 år, varav 15 år i EU-området.

Därtill bör preparatets sammansättning och indikation vara sådana att preparatet kan användas utan recept och läkaruppföljning.

Ett traditionellt växtbaserat preparat kan även innehålla vitaminer eller mineralämnen om dessa främjar effekterna av de verksamma växtbaserade ämnena.

Naturprodukt eller kosttillskott

Kosttillskotten är en stor grupp som omfattar väldigt olika ämnen. Gemensamt för kosttillskotten är att de inte får innehålla läkemedelsklassificerade ämnen och till skillnad från läkemedel undersöks inte deras effekt och säkerhet på förhand.

Övervakningen av kosttillskott står under livsmedelslagen. Det innebär så kallad efterhandstillsyn där säkerheten utvärderas först om en misstanke väcks.

I enlighet med namnet är kosttillskotten avsedda för att komplettera normal kost och används ofta i specialsituationer där man vill kompensera för brister i sin diet.

Kosttillskott får säljas överallt där också livsmedel säljs, från kiosker till stora affärskedjor, bensinstationer, apotek o.s.v. Eftersom kosttillskott kan innehålla vitaminer eller växtdelar, kan samma preparat säljas som naturmedel på apotek, som kosttillskott i livsmedelsaffär och som naturprodukt i hälsokostaffär.

Naturprodukt är den term som används i standardspråket med vilket man ofta menar kosttillskott eller växtbaserade preparat som säljs i livsmedels- eller hälsokostaffärer.

Observera

Det finns anledning att noga studera naturprodukternas och kosttillskottens innehållsförteckningar. Traditionella växtbaserade preparat kan innehålla vitaminer eller spårämnen för att främja de växtbaserade ämnenas effekter.

Om man samtidigt får i sig vitaminer och spårämnen från andra källor såsom multivitaminpreparat så finns det risk för att man får en för stor dos av en enskild vitamin.

Nästa sida

Uppdaterad  5.2.2021

Ei