Klura och testa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dina poäng: 0

Välkommen till Läkemedelshusets quiz!

​Vet du allt om Läkemedel? Kan du svara på frågor om läkemedel utan att blinka? Testa dina kunskaper här!


Quizet består av 10 frågor. Det finns dessutom två livlinor: ta bort två svarsalternativ eller få en ledtråd. Båda livlinor kan användas en gång under spelet.

Aktiv fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga

Ta bort två
Tips

Rätt svar! Rätt svar!

Fel svar! Fel svar!

Du svarade: a
Rätt svar: d

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Dina resultat
Börja
Fortsätt
Diplomi
HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo