Fortlöpande medicinering eller kur

På olika håll hittar man mycket information och starka föreställningar om läkemedel som nödvändigtvis inte alltid stämmer. ​Kan du själv besvara frågor om antibiotika och vet du skillnaden på rödris och statiner? 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​
​​​​bild/video​Fråga​​Svar1​​Svar2​Rätt svar
1 eller 2
​​Svar1 förklaring
Svar2 förklaring
​​Neutral förklaring (x)​​
Antibiotika tas en gång om dagen och i allvarliga situationer flera gånger om dagen.​
Rätt​Fel​2​​Antibiotika är läkemedel som är avsedda för vård av inflammationer orsakade av bakterier. De är inte till nytta vid sjukdomar orsakade av virus, såsom en vanlig förkylning. Antibiotika är en stor läkemedelsgrupp, innehållande preparat som verkar på olika sätt. Läkemedlets effekt beror inte på verkningstidens längd. Vissa antibiotika har så långvarig verkan, att de kan tas endast gång om dagen, medan andra ska tas två eller tre gånger om dagen. Följ alltid anvisningarna på receptet.​​
​Antibiotika är läkemedel som är avsedda för vård av inflammationer orsakadr av bakterier. De är inte till nytta vid sjukdomar orsakade av virus, såsom en vanlig förkylning. Antibiotika är en stor läkemedelsgrupp, innehållande preparat som verkar på olika sätt. Läkemedlets effekt beror inte på verkningstidens längd. Vissa antibiotika har så långvarig verkan, att de kan tas endast gång om dagen, medan andra ska tas två eller tre gånger om dagen. Följ alltid anvisningarna på receptet.​​
Antibiotika tar man alltid så länge som receptet anger.​Rätt​Fel​1​
Antibiotikakurens längd kan variera från en tablett till en flera veckor lång behandling. Längden beror på bakterien som orsakat sjukdomen, själva sjukdomen och antibiotikan ifråga. Det är väldigt viktigt att följa anvisningarna eftersom både överkonsumtion och en för tidigt avslutad kur ökar antalet bakterier som har motståndskraft mot antibiotika. Du kan titta på en animation om det här ämnet under avsnittet Egenvård i Läkemedelshuset.​​Antibiotikakurens längd kan variera från en tablett till en flera veckor lång behandling. Längden beror på bakterien som orsakat sjukdomen, själva sjukdomen och antibiotikan ifråga. Det är väldigt viktigt att följa anvisningarna eftersom både överkonsumtion och en för tidigt avslutad kur ökar antalet bakterier som har motståndskraft mot antibiotika. Du kan titta på en animation om det här ämnet under avsnittet Egenvård i Läkemedelshuset.​​
När blodtrycket har sjunkit kan man avsluta sin blodtrycksmedicinering.​ Rätt
​Fel
2​​Blodtrycksmedicinering påbörjas när läkare har konstaterat ett för högt blodtryck vid upprepade mätningar. Det kan ta några veckor att uppnå full effekt av blodtrycksläkemedlen. Ibland är man tvungen att börja på nytt med en liten dos och höja dosen allteftersom för att det inte ska uppstå biverkningar. Målsättningen är ändå att en lämplig blodtrycksnivå nås och patienten fortsätter med den medicinering, som nivån uppnåtts med. ​Om det höga blodtrycket har orsakats av till exempel övervikt, hög alkoholkonsumtion eller saltanvändning och patienten kan ändra på dessa faktorer så är det möjligt att dra ned och i vissa fall till och med sluta med medicineringen, utan att trycket går upp igen. Detta måste ändå göras så att blodtrycksnivån hela tiden följs upp.​Blodtrycksmedicinering påbörjas när läkare har konstaterat ett för högt blodtryck ​vid upprepade mätningar. Det kan ta några veckor att uppnå full effekt av blodtrycksläkemedlen. Ibland är man tvungen att börja på nytt med en liten dos och höja dosen allteftersom för att det inte ska uppstå biverkningar. Målsättningen är ändå att en lämplig blodtrycksnivå nås och patienten fortsätter med den medicinering, som nivån uppnåtts med. Om det höga blodtrycket har orsakats av till exempel övervikt, hög alkoholkonsumtion eller saltanvändning och patienten kan ändra på dessa faktorer så är det möjligt att dra ned och i vissa fall till och med sluta med medicineringen, utan att trycket går upp igen. Detta måste ändå göras så att blodtrycksnivån hela tiden följs upp.​​
Rödris är ett säkrare alternativ än läkemedel som innehåller statiner. Rätt
​Fel
​2
​Rödris är vanligt ris vars färg uppkommer efter tillsats av en sorts jästsvamp i riset. Till följd av detta ”möglar” riset, får sin speciella färg och bildar en sorts statin, lovastatin, som sänker kolesterolet. Användning av rödris för att sänka kolesterolet är svårt då mängden lovastatin kan variera väldigt mycket från portion till portion och mellan gångerna. Det finns risk för att man inte alls får i sig det verksamma ämnet eller att mängden verksamt ämne blir så hög att det i fortgående bruk kan orsaka ​biverkningar. Mängden statin man får från läkemedel är alltid lika stor.​Rödris är vanligt ris vars färg uppkommer efter tillsats av en sorts jästsvamp i riset. Till följd av detta ”möglar” riset, får sin speciella färg och bildar en sorts statin, lovastatin, som sänker kolesterolet. Användning av rödris för att sänka kolesterolet är svårt då mängden lovastatin kan variera väldigt mycket från portion till portion och mellan gångerna. Det finns risk för att man inte alls får i sig det verksamma ämnet eller att mängden verksamt ämne blir så hög att det i fortgåen​de bruk kan orsaka biverkningar. ​Mängden statin man får från läkemedel är alltid lika stor.
​​​

Föregående sidaNästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  5.2.2021