Läkemedelsbehandling vid kronisk sjukdom

Syftet med många läkemedelsbehandlingar är att förhindra utvecklingen av olika hälsorisker längre fram. Till exempel behandlas högt blodtryck och blodets fettvärden för att förhindra och minska de risker som obehandlade symptom medför.

​​​​På så vis gör man fastän personen ännu inte skulle ha några synliga symptom på kommande skador. På basen av omfattande undersökningar vet man att behandling av högt blodtryck och förhöjda fettvärden minskar hjärt- och hjärninfarkter under de kommande åren.

Med hjälp av FINRISKI-räknaren på THL:s sidor kan du själv räkna ut din risk att insjukna i hjärtinfarkt eller för att få allvarlig stroke inom de närmaste tio åren. Räknaren visar sjukdomsrisken i procent.

Beslut om att påbörja läkemedelsbehandling baseras i dessa situationer på en individuell riskbedömning för personen. Förändringar i livsstil, såsom motion, minskning av övervikt, rökfrihet, minskat intag av för mycket salt, rimlig alkoholkonsumtion eller att man avstår helt från alkohol, är centrala åtgärder som medicineringen stöder. ​​

Läs mera:

Att förbinda sig till en läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingens betydelse växer då personens risker ökar i antal. Ibland kan det förargligt nog följa med olägenheter med påbörjad läkem​edelsbehandling som den tidigare symptomfria personen kan uppleva störande. Då kan det hända att hen inte tar sitt läkemedel. Flera undersökningar tyder på att många förbinder sig bristfälligt till sin behandling av högt blodtryck och förhöjda fettvärden. Endast hälften använder medicineringen på avsett sätt.

För en del av personerna kan behovet av läkemedel minska eller försvinna helt ifall livsstilsförändringarna leder till önskat resultat. Biverkningarna begränsar ibland läkemedelsbehandlingen. Då är det bra att diskutera med behandlande läkare om nödvändiga åtgärder. Ofta löser sig prob​lemen genom att dosen regleras eller läkemedlet byts ut till ett preparat som lämpar sig bättre för personen ifråga, och på så sätt uppnås målet med behandlingen.

Förebyggande läkemedelsbehandling​

Förebyggande läkemedelsbehandling är särskilt viktigt då personen redan har en sjukdom som riskerar att leda till att nya allvarliga hälsorisker växer fram. Förmaksflimmer till exempel, som är allt vanligare hos äldre personer, predisponerar för trombos. För att förhindra uppkomsten av trombos används läkemedel som minskar blodets levring.

I dessa situationer utgör läkemedelsbehandlingen en central del för att minska eventuella följdsjukdomar i framtiden och den påbörjas alltid om det inte finns kontraindikationer för medicinering.

Det är viktigt att hålla sig till rätt dosering då dessa s.k. antikoagulerande läkemedel kan medföra att blödningarna ökar. Läkemedel som verkar på blodets levring har interaktioner med vissa andra läkemedel.

Interaktionerna kan minska eller öka effekten av läkemedelsbehandlingen som hindrar blodets levring. Därför är det bra att nämna för läkaren att man använder dessa läkemedel då annan medicinering påbörjas eller avslutas.

Även smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel som finns att köpas receptfritt, det vill säga handköpsläkemedel, påverkar effekten av läkemedel som hindrar blodets levring.

Den som använder läkemedel som hindrar blodet att levra sig bör kontrollera antingen med behandlande läkare eller med apotekspersonalen att det är lämpligt att använda handköpsläkemedel.

​​​

Föregående sidaNästa sida

​ ​​


Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä