Läkemedlets doseringstider

Receptläkemedel ska tas enligt läkares ordination. Det är viktigt med regelbundenhet så att läkemedlet tas varje dag ungefär vid samma tid.

Om det finns behov av att avvika från den regelbundna doseringstiden bör avvikelsen alltid kontrolleras av en läkare eller annan hälsovårdspersonal, som till exempel apoteket.

Till en människas livsfunktioner hör variationer under ett dygn, vilket en läkare beaktar när hen fastställer den tidpunkt då läkemedlet bör tas. Målsättningen är att doseringstiden för läkemedlet leder till att de önskade effekterna maximeras och biverkningarna minimeras.

Uppiggande läkemedel tas vanligen på morgonen medan tröttande läkemedel, såsom vissa triangelmediciner, tas i allmänhet på kvällen.

Läkemedel som vanligtvis tas på morgonen

Mänsklig dygnsrytm stöder morgonmedicinering:

ASA alltså preparat av asperin

Den exakta mekanismen är ännu inte känd, men när de tas på morgonen sänker de blodtrycket lite. Om du också har förhöjt blodtryck är det ett litet plus när de tas på morgonen.

Kortikosteroid tabletter

 • hydrokortison
 • metyyliprednison
 • prednisolon
 • prednison

Höga doser tas på morgonen (dvs på morgonen en högre dos och på kvällen lägre). En liten dos tas helt på morgonen. Läkemedel kan muntra upp, särskilt i början av behandlingen och när de tas på morgonen följer de kroppens egen produktion av kortison.

Uppfriskande preparat

Preparat som innehåller koffein, till exempel vissa kombinationspreparat som används för förkylning.

Enligt användarvänligheten :

Vätskedrivande läkemedel

 • furosemid
 • hydroklortiatsid
 • spironolakton

Vätskedrivande läkemedel ökar behovet av att urinera, så när de tas på kvällen kan de störa nattens sömn. Kombinationsprodukter som också innehåller ett dehydratiserande läkemedel tas därför vanligtvis på morgonen, även om det vore bättre att ta dessa produkter på kvällen, till exempel när det gäller blodtryck. Om du inte störs av en eventuell ökning av ditt behov av att urinera på kvällen eller på natten, kan du ta kombinerade preparat på kvällen..

Sköldkörtelhormon alltså tyroxin

Sköldkörtelhormonet tyroxin ska tas på tom mager, därför det vanligtvis rekommenderas att ta det på morgonen så snart du vaknar. Blodprovet för att övervaka dess koncentration utförs också på morgonen, eller på morgonen utan medicinering på morgonen, och referensvärderna har beräknats så att användaren antas ha det längsta möjliga intervallet från den tidigare dosen. Om du tar tyroxin på kvällarna, gör det alltid på kvällarna.

Osteoporosmedicin

 • alendronat
 • risedronat
 • ibandronat

Läkemedel mot osteoporos tas på tom mage på morgonen och man bör stanna i en upprätt position i minst 30 minuter efter att ha tagit dem, så de bör inte tas strax före sänggåendet.

Andra skäl, till exempel koncentrationsmätning

Sköldkörtelhormon alltså tyroxin

Rätt dos av läkemedlet övervakas genom att mäta dess koncentration i ett blodprov. Blodprovet tas på morgonen, helst före klockan 10, och det antas att den längsta möjliga tiden har gått sedan den sista dosen, dvs. föregående morgon. Tyroxinläkemedlet tas på morgonen för provtagningen först efter blodprovet.

Läkemedel som vanligtvis tas på kvällen

Mänsklig dygnsrytm stöder morgonmedicinering:

Kolesterolmedicin

Liksom:

 • fluvastatin
 • lovastatin
 • pravastatin
 • simvastatin
 • atorvastatin
 • rosuvastatin

Kolesterol produceras mest på natten i människokroppen. Kolesterolmedicin som tas på kvällen är mest effektiv just på natten och förhindrar därmed bäst kolesterolbildning. När det gäller långverkande kolesterolmedicin, som atorvastatin och rosuvastatin eller fluvastatin depotkapslar med förlängd frisättning av medicin, är detta inte så betydelsefullt. Deras kraft förblir jämnare under dagen utan en enda tydlig kraftpik och å andra sidan inte en efterföljande minskning.

Vissa blodtrycksmedicin

 • ACE-hämmare: enalapril, kinalapril, lisinopril, perindopril, ramipril
 • ATR-blockerare: candesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan
 • Många antihypertensiva läkemedel är lite mer effektiva när de tas på kvällen än när de tas på morgonen. Detta gäller särskilt för de nämnda klasserna av läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, som aktiveras på natten under sömnen.

Antibiotika som används för att förhindra urininfektioner

Till exempel:

 • nitrofurantoin
 • trimetoprim

Om läkemedlet endast ska tas en gång om dagen, ska du ta det innan du går till sängs. Under natten har medicinen mera tid att agera på urinblåsan och dess baktericida mängd i urinen uppnås pålitligare.

Tröttande sömn-, antidepressiva och smärtstillande läkemedel samt muskelavslappnande läkemedel

Till exempel s.k. triangelmediciner

Dessa läkemedel kan ha en kraftigt sövande effekt. För triangelmedicinernas del bör man även komma ihåg att deras effekter kan störa bilkörning eller användning av maskiner och genomförande av uppgifter som kräver precision.

Hjärtläkemedel det vill säga nitrotabletter

Vid användning av långtidsverkande hjärtläkemedel d.v.s. nitrotabletter, bör en paus på minst 12-18 timmar om dygnet hållas mellan intag av läkemedlet för att undvika nitrotolerans. Nitrotolerans innebär att man vänjer sig vid läkemedlet och att effekten går förlorad.

 • En vanlig tablett: För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 12 timmar om dygnet mellan intag av läkemedlet.
 • Tas två gånger om dagen (1 x 2): tas på morgonen och efter åtta timmar på eftermiddagen.
 • Tas tre gånger om dagen (1 x 3): dosering med sex timmars intervall.
 • Depotkapsel (i namnet ingår till exempel Depot, Retard): För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 18 timmar om dygnet mellan intagen av läkemedlet.
 • Tas vanligtvis en gång om dagen.
 • Om det tas två gånger om dagen (1 x 2), tas den andra dosen efter sex timmar efter att första dosen tagits.
 • OBS! Detta gäller inte för snabbverkande nitro, såsom nitrospray eller resorberbara tabletter.

Bara tagen medicin hjälper!

Det lönar sig att anpassa intaget av läkemedel till sin egen dagsrytm. Målsättningen är en lyckad behandling av sjukdomen, att man kommer ihåg att ta sina läkemedel regelbundet och att medicineringen inte komplicerar livet för mycket.

När det gäller doseringstidpunkten för ett läkemedel bör eventuella interaktioner med mat, dryck och andra läkemedel beaktas.

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä