Läkemedlets doseringstider

Receptläkemedel ska tas enligt läkares ordination. Det är viktigt med regelbundenhet så att läkemedlet tas varje dag ungefär vid samma tid.

Om det finns behov av att avvika från den regelbundna doseringstiden bör avvikelsen alltid kontrolleras av en läkare eller annan hälsovårdspersonal, som till exempel apoteket.

Till en människas livsfunktioner hör variationer under ett dygn, vilket en läkare beaktar när hen fastställer den tidpunkt då läkemedlet bör tas. Målsättningen är att doseringstiden för läkemedlet leder till att de önskade effekterna maximeras och biverkningarna minimeras.

Uppiggande läkemedel tas vanligen på morgonen medan tröttande läkemedel, såsom vissa triangelmediciner, tas i allmänhet på kvällen.

Läkemedel som vanligtvis tas på morgonen

Läkemedel för Alzheimers sjukdom

Såsom:

 • donepezil
 • galantamin
 • rivastigmin

Vid intag på kvällen kan de störa sömnen genom sin uppiggande verkan och genom att öka tarmens och urinblåsans funktion. På bipacksedlarna kan det stå att det rekommenderas att läkemedlet tas på kvällen.

Kortikosteroidtabletter​

Såsom:

 • hydrokortison
 • metylprednisolon
 • prednisolon
 • prednison

Den bästa effekten uppnås när läkemedlet tas på morgonen. Läkemedlen kan vara uppiggande i synnerhet i början av behandlingen. På morgonen inverkar de minst på kroppens egen kortisonproduktion. Om doseringen är en gång om dagen så bör de helst tas på morgonen.

Vätskedrivande läkemedel

Såsom:

 • furosemid
 • hydroklortiazid
 • spironolakton

Ökar urineringsbehovet, vilket stör nattsömnen.​

Läkemedel som vanligtvis tas på kvällen

Kolesterolläkemedel (korttidsverkande)

Såsom:

 • fluvastatin
 • lovastatin
 • pravastatin
 • simvastatin

Kolesterol bildas mest under natten och därför tas dessa läkemedel precis innan läggdags.

Detta gäller inte långtidsverkande atorvastatin eller rosuvastatin, ej heller fluvastatin-depotkapslar.

Antibiotika vid förebyggande behandling av urinvägsi​nfektion

Såsom:

 • nitrofurantoin
 • trimetoprim

Om doseringsanvisningen är bara en gång om dagen är det bättre att ta läkemedlet på kvällen. Läkemedlet hinner verka i urinblåsan en längre tid under natten och därmed är det mera troligt att en tillräcklig mängd läkemedel som förstör bakterier i urinen uppnås.

Tröttande sömn-, antidepressiva och smärtstillande läkemedel samt muskelavslappnande medel

Till exempel s.k. triangelmediciner

Dessa läkemedel kan ha en kraftigt sövande effekt. För triangelmedicinernas del bör man även komma ihåg att deras effekter kan störa bilkörning eller användning av maskiner och genomförande av uppgifter som kräver precision.

Hjärtläkemedel det vill säga nitrotabletter

Vid användning av långtidsverkande hjärtläkemedel d.v.s. nitrotabletter, bör en paus på minst 12-18 timmar om dygnet hållas mellan intag av läkemedlet för att undvika nitrotolerans. Nitrotolerans innebär att man vänjer sig vid läkemedlet och att effekten går förlorad.

 • En vanlig tablett: För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 12 timmar om dygnet mellan intag av läkemedlet.
   • Tas två gånger om dagen (1 x 2): tas på morgonen och efter åtta timmar på eftermiddagen.
   • Tas tre gånger om dagen (1 x 3): dosering med sex timmars intervall.
 • Depotkapsel (i namnet ingår till exempel Depot, Retard): För att förhindra nitrotolerans behövs en paus på minst 18 timmar om dygnet mellan intagen av läkemedlet.
   • ​Tas i allmänhet en gång om dagen.
   • Om det tas två gånger om dagen (1 x 2), tas den andra dosen efter sex timmar efter att första dosen tagits.

Obs! Detta gäller inte korttidsverkande nitro för anfall såsom nitrospray eller –resoribletter

Bara tagen medicin hjälper!

Det lönar sig att anpassa intaget av läkemedel till sin egen dagsrytm. Målsättningen är en lyckad behandling av sjukdomen, att man kommer ihåg att ta sina läkemedel regelbundet och att medicineringen inte komplicerar livet för mycket.

När det gäller doseringstidpunkten för ett läkemedel bör eventuella interaktioner med mat, dryck och andra läkemedel beaktas. Mer information om detta hittar du i Läkemedelshusets avsitt om Interaktioner under läkemedlets absorptionsfas.

​​​

Föregående sidaNästa sida

 ​​


​​
 

Uppdaterad  30.11.2018 14.13