Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall utgörs av läkemedel och preparat vars datum har gått ut eller som har skadats på något sätt. Även oanvänt läkemedel som blivit kvar i läkemedelsflaskor, -påsar, -ampuller och sprutor eller andra läkemedelsförpackningar klassificeras som läkemedelsavfall.

Preparat klassade som kosttillskott eller livsmedel, såsom kliniska näringspreparat, är inte läkemedelsavfall. I vätskeform kan dessa preparat hällas ut i avloppet och deras tomma förpackningar kastas i blandavfall. Inte heller tomma läkemedelsflaskor, -påsar och -ampuller eller sprutor, slangar och andra tomma läkemedelsförpackningar är läkemedelsavfall. Förpackningen är tom när den tömts på den läkemedelsmängd som man lätt får ut; man behöver inte skölja förpackningen tom.

Läkemedelsavfall ska hållas separat från annat avfall, kasserade läkemedel får inte blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen. Läkemedelsavfall får inte hällas i avloppet. Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek som skickar det vidare till anläggningar för hantering av farligt avfall.

Olika grupper inom läkemedelsavfall:

Läkemedelsavfall i fast form

Läkemedelsavfall i fast form är till exempel:

  • tabletter och kapslar
  • salvor och geler
  • läkemedelsplåster (använda plåster kasseras genom att vika ihop dem med limsidan inåt)
  • aerosoler och inhalatorer (förutom de som innehåller brom, se längre ned)

Läkemedelspreparat i fast form samlas ihop till exempel i påsar och lämnas till apoteket för kassering. Tabletter, kapslar etc. behöver inte tas ut ur originalförpackningarna.

Läkemedelsavfall i flytande form

Läkemedelsavfall i flytande form är till exempel

  • orala lösningar (läkemedel i flytande form som tas genom munnen)
  • injektioner (= preparat som injiceras)
  • ögon-, öron- och näsdroppar och -sprayer
  • oanvända förfyllda sprutor och pennor (t.ex. insulin)

Läkemedelspreparat i flytande form sätts i sina originalförpackningar som placeras till exempel i en påse så att de inte läcker och lämnas sedan in till apotek för kassering

Smittfarligt avfall

Vacciner, använda nålar och sprutor är smittfarligt avfall. Dessa förpackas i ett slutet kärl, till exempel i en plastflaska eller –burk, och förs till apotek för förstöring. Bland smittfarligt avfall får inte annat avfall sättas. Likaså får inte heller smittfarligt avfall placeras bland annat avfall.

Avfall innehållande jod och brom

Läkemedel som innehåller jod packas i egen påse där man skriver ”Jod”. Läkemedel innehållande brom packas i egen påse som märks med texten ”Brom”. Dessa förs till apotek för förstöring. Berätta för apotekspersonalen att läkemedelsavfallet innehåller jod eller brom. Sådana läkemedel är till exempel Betadine®, Jodix®, Atrovent®, Bisolvon®, Medipekt®, Mucovin®.

​​

Föregående sida

 


​​​​

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä