Halvering och krossning av tablett

Ofta är rekommendationen att tabletten inte får tuggas sönder utan bör sväljs hel med vatten. Vid sväljsvårigheter finns det dock ibland behov av att halvera eller krossa tabletten.

​​​​​Först bör man ta reda på om det är lämpligt att halvera eller krossa tabletten. Om detta inte nämns på bipacksedeln bör tablettens del- eller krossbarhet bekräftas av hälsovårdspersonal.

Om tabletten redan har en färdig delningsskåra så kan den i allmänhet delas. Till hjälp vid delning kan till exempel tablettdelare användas. Tablettdelare säljs på apotek.

Delning av tabletter betyder inte att man skulle få krossa eller smula dem i små delar. Om man är tvungen att göra det så finns det hjälpmedel även för krossning av tabletter.

Situationer där tabletter inte får halveras eller krossas och där kapslar inte får öppnas

Depottabletter och -kapslar

 Depottabletter och -kapslar frigör läkemedel reglerat och jämnt, ofta i något långsammare takt. Om depottabletten eller -kapseln halveras eller krossas så går den långverkande egenskapen förlorad. Då kan en för stor mängd läkemedel frigöras på en gång. Detta kan både öka biverkningarna (t.ex. starka smärtstillande läkemedel) och förkorta läkemedlets verkan.

Enterotabletter och -kapslar

Enterotabletterna och -kapslar har planerats så att de frigör läkemedel först i tarmkanalen. Dessa används till exempel då syran i magsaften kan ändra på läkemedlet så att det tappar sin effekt eller då läkemedlet kan irritera magen. Om man halverar eller krossar en enterotablett eller öppnar en enterokapsel kan det göra att läkemedlets effekt försvinner eller orsakar magirritation.

Läkemedel som irriterar huden och slemhinnan
​i matsmältningskanalen

Vissa läkemedel kan irritera huden eller slemhinnan i munnen och matsmältningskanalen. Sådana läkemedel är dragerade med ett filmöverdrag som skyddar huden eller slemhinnorna i munnen och matsmältningskanalen från irriterande inverkan. Dessa tabletter bör inte halveras eller krossas. Detta finns nämnt på bipacksedeln. Exempelvis osteoporosläkemedel irriterar slemhinnan i munnen och matsmältningskanalen.

​​​

I början av avsnittetNästa sida

 ​​


Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä