Förvaring av läkemedel

Läkemedlens förvaringsanvisningar strävar till att säkerställa att läkemedlen hålls effektiva, säkra och kvalitetsmässigt felfria under hela sin hållbarhetstid.

​Läkemedlets förvaringsanvisning finns på läkemedelsförpackningen och på bipacksedeln. Förvara läkemedlet i dess originalförpackning så går det lätt att kontrollera förvaringsanvisningarna och hållbarhetstiden.

De flesta läkemedel står sig i rumstemperatur (+15-+25 °C). Läkemedel ska förvaras skyddat från solljus och utom räckhåll för barn. Läkemedel bör inte förvaras i badrum då badrummets temperatur och fuktighet kan försvaga läkemedlets hållbarhet.

Läkemedel som kräver kylskåpstemperatur (+2–+8 °C) kan hemma förvaras i sin originalförpackning på en hylla i kylskåpet. De bör inte placeras för nära kylskåpets vägg där läkemedlet kan frysa.

Förvara heller inte läkemedel i kylskåpsdörren då dörrens temperatur är i allmänhet högre än kylskåpets. Läkemedel behöver inte för säkerhets skull förvaras i kylskåp.

Exempel på förvaring av läkemedel hemma

Insulin

Förvara insulinet i kylskåp i en temperatur på +2–+8 °C i sin originalförpackning tills du tar den i bruk. Förvara preparatet på en hylla i kylskåpet, inte i kylskåpets ytterdörr.

En insulinpenna som används får stå i rumstemperatur. Ta endast en penna åt gången i bruk och markera på pennan det datum då du tar ut den i rumstemperatur. De flesta insulinpreparat står sig 4 veckor i rumstemperatur, vissa 6 veckor. Om insulinet värms upp till över +30 grader så kan det förlora sin effekt. Det kan hända till exempel under en varm sommardag då insulinpennan har varit i fickan eller väskan hela dagen.

Ögondroppar och –salvor

Förvaringsanvisningarna för ögondroppar och -salvor är preparatspecifika. Preparatets instruktioner bör kontrolleras på dess bruksanvisning. En del preparat förvaras i kylskåpstemperatur innan de tas i bruk, men under användning i rumstemperatur. Använd bara en ögondroppsflaska eller salvtub åt gången. Användningstiden för ett ögonläkemedelspreparat är i allmänhet 4 veckor. Hållbarhetstiden för ett öppnat egenvårdspreparat kan vara längre. Fastän det ännu skulle finnas läkemedel kvar i ögondroppsflaskan eller salvtuben, bör det i enlighet med bruksanvisningen förstöras efter att hållbarhetstiden gått ut och en ny ögondroppsflaska eller salvtub tas i bruk. Om du är osäker på dess renhet så bör du kassera preparatet redan innan hållbarhetstidens slut. Det är bra att markera datumet när man öppnat ögondroppsflaskan eller -salvan på sidan av förpackningen.

Flytande preparat som tas in via munnen, det vill säga orala lösningar

Efter att de öppnats står sig de flesta orala lösningspreparat i rumstemperatur i till exempel 2-6 månader eller till slutet av normal hållbarhetstid medan vissa preparat ska förvaras i kylskåp. På preparatets bipacksedel informeras om rätt förvaringsplats.

En del av de antibiotikalösningar (= oral lösning = mixtur) som tas genom munnen bör förvaras i rumstemperatur hemma, andra i kylskåpstemperatur. Apoteket tillverkar alltid lösningen åt patienten vid läkemedlets inköp. Efter tillverkningen har de i allmänhet en kort hållbarhetstid, till exempel 14 dygn.

Uppdaterad  5.2.2021

Kyllä