Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en specialitet inom medicinen som man för närvarande kan specialisera sig inom i Helsingfors och Åbo.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tilläggsinformation om specialiseringen ger professor Janne Backman (janne.backman@helsinki.fi) och professor Risto Huupponen (rihuuppo@utu.fi). De kliniska farmakologerna i Helsingfors och Åbo svarar tillsammans för konsultationer inom området i hela Finland. Noggrannare uppgifter och anvisningar finns på Läkemedelshusets konsultationstjänstsidor.

Läs mera:

​​Nyttiga och tillförlitliga länkar

​Alla specialiteter inom medicinen har sina goda och tillförlitliga källor. Förutom dessa finns det webbplatser vars information kan vara vinklad eller partisk. Patienter kan ha svårigheter att skilja dessa webbplatser åt.

Här listas allmänna webbplatser med anknytning till läkemedel, allmän farmakologi eller farmakogenetik som är gratis för hälsovårdspersonal. En del är också tillgängliga för patienter och då kan man vid behov hänvisa dem till dessa sidor.

Terveysportti (på finska) och applikationen Läkemedelsinteraktioner (på finska) är tillgänglig för alla läkare. Förutom dessa lönar det sig att notera att Terveysportti även innehåller Dynamed (på engelska).

En portal som särskilt fokuserar på HIV-läkemedel är Arvosta (på finska).

Läs mera:

Uppdaterad  2.2.2021

Kyllä