Konsultationer inom klinisk farmakologi

​​​

Kliniska farmakologins konsultationstjänster är avsedda för hälsovårdspersonal.

Frågorna kan gälla antingen enskilda patienter och deras medicinering relaterat till exempelvis interaktioner, biverkningar eller val av läkemedel. Frågorna kan också anknyta till en större helhet såsom jämförelse av olika läkemedelssubstanser inom en läkemedelsgrupp gällande deras biverkningar.

Konsultationstjänster erbjuds inte direkt till patienter, enheterna har ingen mottagningsverksamhet. Konsultationstjänsten är tills vidare avgiftsfri.

 

Ei

Uppdaterad