Rätt användning av smärtstillande läkemedel

Du bör alltid uppsöka läkare om orsaken till smärtan inte är klarlagd eller om den akuta smärtan är mycket svår. Ta också kontakt med läkare om smärtan är långvarig eller om värkmedicineringen är otillräcklig.

​​

Vissa smärtstillande läkemedel finns att köpa receptfritt på egenvårdsavdelningen. Bruket av smärtstillande läkemedel väcker många frågor och här nedan listas de vanligaste.

​​
 

Kyllä

Uppdaterad  1.12.2021