Rätt användning av antibiotika

Antibiotika är läkemedel som används för behandling av inflammationer orsakade av bakterier.

En annan mycket vanlig benämning är antimikrobiella läkemedel som förutom antibiotika även innefattar läkemedel för behandling av inflammationer orsakade av virus, svamp och parasiter. När antibiotika började komma i allmänt bruk på 1940-talet trodde man att nu kunde den största delen av sjukdomar som ​drabbar människor besegras. Antibiotikaanvändningen spred sig från människor till veterinärmedicinen och även till uppfödningen av produktionsdjur. Fastän det hela tiden utvecklades nya antibiotika, började orsakerna till sjukdomen med tiden växa sig motståndskraftiga mot antibiotika, vilket blev ett problem. För denna motståndskraft används benämningen resistens.

Antibiotikaresistens är nuförtiden ett stort globalt problem. På grund av detta bör man vara noggrann vid användning av antibiotika och sträva till att använda antibiotika endast vid behov och enligt anvisning.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.12.2021