Risk för läkemedelsrelaterade fall

Vissa mediciner ökar personens risk att falla, särskilt med åldern.

Det finns många faktorer som påverkar en persons benägenhet att falla. Dessa inkluderar dina egna egenskaper, som balansproblem, muskelsvaghet och nedsatt syn, samt yttre faktorer som hala underlag, dålig belysning och ojämn yta. Externa faktorer inkluderar droger och berusningsmedel.

Läkemedel kan öka fallrisken genom en rad olika mekanismer. Läkemedel som främst påverkar det centrala nervsystemet (PKV, den så kallade "triangulära medicinen") förlamar det centrala nervsystemet och orsakar bland annat dåsighet, försämrad koordination och bedömning samt förvirring.

Alla läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet ökar risken för fall, särskilt vid start och avbrytande av medicinering. Ofta är risken högre om läkemedlet påbörjas i en hög dos. Av denna anledning strävar man efter att successivt starta och stoppa läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Läkemedel som orsakar ett för stort blodtrycksfall kan också leda till fall.

 

Ei

Uppdaterad