Information om läkemedel och åldrande

Ökningen i ålder påverkar oss alla på ett väldigt individuellt sätt och på många sätt. Åldrande är ofta förknippat med en ökning av mängden läkemedel och till exempel en försämrad njurfunktion.

I takt med att antalet sjukdomar ökar med åldern ökar behovet av medicinering. Regelbunden bedömning av behov av och genomförande av läkemedel är viktigt för att förhindra onödig medicinering.

En äldre patient kan ha ett antal långvariga tillstånd som kräver medicinsk behandling. Men medicinering för äldre kan säkert administreras med rätt mediciner och lämplig dos.

I takt med att antalet sjukdomar ökar med åldern ökar behovet av medicinering. Detta kan leda till multimedicinering, eller polyfarmaci, vilket vanligtvis innebär samtidig användning av fler än 5 läkemedel.

Samtidig användning av flera läkemedel ökar risken för biverkningar och kan predisponera för läkemedelsinteraktioner. I detta fall kan effekterna av läkemedelsbehandlingen förändras, öka, minska eller ändra karaktär.

Dessa kan undvikas genom god farmakoterapiplanering, så att medicineringen av en person med flera sjukdomar också kan utföras på ett säkert sätt och de nackdelar som är förknippade med olämplig multidrogterapi kan undvikas.

 

Kyllä

Uppdaterad  7.1.2022