Läkemedelsinducerade leverproblem

En frisk lever tål mycket stora mängder läkemedel och kan forma dem till den form som kroppen kräver.

​Vissa läkemedel är dock mer skadliga för levern än andra, och vissa naturpreparat innehåller till och med ingredienser som är giftiga för levern.

Förekomsten av läkemedelsinducerade leverskador är sällsynta, men eftersom det ibland handlar om mycket allvarliga situationer, strävar man efter att förebygga dessa så långt det är möjligt. Vissa riskfaktorer är mer benägna att orsaka leverskador i samband med medicinering. Sådana riskfaktorer är hög ålder, stor alkoholkonsumtion och någon annan leversjukdom.

Ifall du får besvärande klåda eller ifall ögonvitorna gulnar under läkemedelsbehandlingen, bör du kontakta din läkare. Leverfunktionen kan övervakas genom blodprov för att se om det är fråga om en leverskada eller om du redan utvecklat leversvikt. En del mediciner är kända för att orsaka mild leverskada i de tidiga stadierna av medicinering. Vissa läkemedelsinducerade leverskador är övergående även om medicineringen fortsätter.

Vissa antibiotika kan till exempel orsaka leverskada, men levern kan återhämta, fastän medicineringen fortsätter. Om det framkommer i blodprov att det valda läkemedlet orsakar mer långvariga förändringar, eller om patienten själv upptäcker att läkemedlet inte är lämpligt, byts läkemedlet till ett annat. Även om levern återhämtar sig, brukar samma läkemedel inte påbörjas igen, utan ett annat preparat väljs.

 

Kyllä

Uppdaterad  12.1.2022