Uppföljning av biverkningar

Det rekommenderas att patienten följer instruktionerna från sin läkare och läser bipacksedeln för sin egen medicin. I bipacksedeln finns en förteckning över alla biverkningar som rapporterats för läkemedlet.

​Patienten rekommenderas vara uppmärksam på sitt eget mående både med tanke på sjukdomssymptom och eventuella biverkningar av läkemedel, särskilt i de tidiga stadierna av behandlingen. Det finns ingen anledning att oroa sig för nya symtom, som är milda och tillfälliga, men starka eller ihållande symtom bör diskuteras med läkare.

 

Kyllä

Uppdaterad  14.7.2022