Under avvänjningen kan du uppleva följande symtom

​​​​Följande biverkningar kan uppkomma vid avväjningen:

  • ångest- och depressionssymptom
  • ökning av irritabilitet och känslighet för både ljud och ljus
  • hjärtklappning och tillfälligt ökad puls
  • sömnsvårigheter; insomningssvårigheter och mardrömmar
  • förvirring speciellt bland äldre patienter
​​
 

Kyllä

Uppdaterad  23.8.2022