Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall utgörs av läkemedel och preparat vars datum har gått ut eller som har skadats på något sätt.

Även oanvänt läkemedel som blivit kvar i läkemedelsflaskor, -påsar, -ampuller och sprutor eller andra läkemedelsförpackningar klassificeras som läkemedelsavfall.

Preparat klassade som kosttillskott eller livsmedel, såsom kliniska näringspreparat, är inte läkemedelsavfall. I vätskeform kan dessa preparat hällas ut i avloppet och deras tomma förpackningar kastas i blandavfall. Inte heller tomma läkemedelsflaskor, -påsar och -ampuller eller sprutor, slangar och andra tomma läkemedelsförpackningar är läkemedelsavfall. Förpackningen är tom när den tömts på den läkemedelsmängd som man lätt får ut; man behöver inte skölja förpackningen tom.

Läkemedelsavfall ska hållas separat från annat avfall, kasserade läkemedel får inte blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen. Läkemedelsavfall får inte hällas i avloppet. Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek som skickar det vidare till anläggningar för hantering av farligt avfall.

Olika grupper inom läkemedelsavfall:

 

Kyllä

Uppdaterad  16.8.2022