Halvering och krossning av tablett

I allmänhet är rekommendationen att tabletter sväljes hela med vatten, utan att tuggas. Om du har sväljsvårigheter, och det finns behov av att dela eller krossa tabletten, bör du i första hand försöka hitta en mer lämplig läkemedelsform så som en flytande lösning.

Alla läkemedel får inte delas eller krossas. Kontrollera skilt för varje medicin ifall tabletten får delas eller krossas. Om detta inte nämns i bipacksedeln bör du kontrollera delbarheten med vårdpersonal. Det finns flera anledningar till att det inte rekommenderas att dela eller krossa tabletter. Om läkemedlet krossas, kan den aktiva substansen frisättas redan i magsäcken och magens pH kan förstöra den aktiva substansen och det här leder till att läkemedlets effekt minskar. Drageringen, dvs. det skyddande höljet på tablettens yta, skyddar läkemedlet från fukt, ljus och skyddar användaren från läkemedlets dåliga smak samt underlättar sväljandet av tabletten. Dessutom kan läkemedlet, även i smulor eller halvor, irritera slemhinnorna i munnen och matstrupen och därmed orsaka överdrivna biverkningar. Cytostatika och vissa hormonpreparat bör inte krossas, eftersom dammet från dessa kan vara skadligt.

Brytskåran innebär inte i alla fall att läkemedlet är delbart i två lika stora doser. Delning av tabletten bör undvikas om endast halva dosen används. Tanken med brytskåran är i många fall att underlätta för sväljandet av tabletten, då båda tabletthalvorna tas samtidigt. Brytskåran kan alltså inte automatiskt användas för att dela en tablett i två lika stora doser. Tabletthalvorna kan innehålla olika mängd aktivt läkemedel, dvs den totala mängden aktiv substans garanteras för den hela tabletten.

Ifall att tabletten har en brytskåra och ifall att tabletten får delas, kan du för att underlätta delningen använda en tablettdelare, som finns till salu på apoteket. Det finns även hjälpmedel för att krossa tabletter.

Dela eller krossa inte tabletterna och öppna inte kapseln i följande fall

 

Ei

Uppdaterad