Förvaring av läkemedel hemma

Läkemedlens förvaringsanvisningar strävar till att säkerställa att läkemedlen hålls effektiva, säkra och kvalitetsmässigt felfria under hela sin hållbarhetstid.

De flesta läkemedel står sig i rumstemperatur (+15–+25 °C). Läkemedel ska förvaras skyddat från solljus och utom räckhåll för barn. Läkemedel ska inte förvaras i badrum då badrummets temperatur och fuktighet kan försvaga läkemedlets hållbarhet.

Läkemedlets förvaringsanvisning finns på läkemedelsförpackningen och på bipacksedeln. Förvara läkemedlet i dess originalförpackning så går det lätt att kontrollera förvaringsanvisningarna och hållbarhetstiden.

Läkemedel som kräver kylskåpstemperatur (+2–+8 °C) kan hemma förvaras i sin originalförpackning på en hylla i kylskåpet. De ska inte placeras för nära kylskåpets vägg där läkemedlet kan frysa.

Undvik också att förvara läkemedel i kylskåpsdörren eftersom dörrens temperatur i allmänhet är högre än kylskåpets. Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur ska inte förvaras i kylskåp för säkerhets skull, eftersom kylskåpets fuktighet kan försvaga läkemedlets hållbarhet.

Också i Finland har vi de senaste somrarna upplevt längre perioder av värmebölja. Då det är hett ute kan inomhustemperaturen överstiga +25 °C, vilket är den högsta rekommenderade temperaturen för de flesta läkemedel.

Läkemedel som normalt förvaras i rumstemperatur klarar kortare kortare perioder med temperaturer över +25 °C, men det är en god idé att förbereda sig för varmt väder genom att fundera på var i hemmet man placerar medicinskåpet. Rum som vetter mot söder är i allmänhet varmare och därmed en sämre förvaringsplats för läkemedel än rum som vetter mot norr.

Inte ens då det är hett lönar det sig att förvara läkemedel i kylskåp, om det inte uttryckligen står så i bipackssedeln. Orsaken är att fukten i kylskåpet kan vara skadligare för läkemedlen än den höga rumstemperaturen.

Exempel på förvaring av läkemedel hemma

 

Kyllä

Uppdaterad  21.3.2023