Läkemedel som vanligtvis tas på morgonen

På morgonen administreras läkemedel som stöder människans dygnsrytm, som lämpar sig att intas på morgonen eller av någon annan anledning, så som koncentrationsbestämning.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.8.2022