Administreringstidpunkt för läkemedel

Receptläkemedel ska tas enligt läkares ordination. Det är viktigt med regelbundenhet så att läkemedlet tas varje dag ungefär vid samma tid.

 

Kyllä

Uppdaterad  16.8.2022