Muut lääkeaineen haittavaikutuksille altistavat perintötekijät

Lääkeaineet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia vaikutusmekanismiinsa liittyen esimerkiksi lääkepitoisuuden noustessa liian suureksi.

​Lisäksi tunnetaan muita harvinaisia lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia, joiden riski ei ole yhteydessä lääkeannokseen.

Tällaiset haitat voivat selittyä perinnöllisillä eroilla ihmisen puolustusjärjestelmässä, erityisesti HLA (human leukocyte antigen) -geeneissä.

Eräiden HLA-geenimuunnosten tiedetään altistavan esimerkiksi HIV-lääke abakaviirin, kihtilääke allopurinolin tai muun muassa epilepsian hoitoon käytettävien karbamatsepiinin tai fenytoiinin aiheuttamille vakaville ihoreaktioille.

Näitä HLA-geenimuunnoksia esiintyy erityisesti aasialaisessa väestössä. HLA-geenimuunnokset on liitetty myös joidenkin muiden lääkkeiden aiheuttamiin maksavaurioihin.

 

Kyllä

Päivitetty  30.3.2023