Lääkeaineen varsinaiseen vaikutukseen liittyvät perintötekijät

​​Lääkeaineilla on elimistössä vaikutuskohteensa, joka voi olla esimerkiksi reseptori tai entsyymi. Näissä vaikutuskohteissa esiintyy myös lääkkeen tehoon vaikuttavia perinnöllisiä eroja.

Tutkimustietoa tältä alueelta on toistaiseksi varsin vähän, mutta esimerkiksi verenohennuslääke varfariinin vaikutuskohteessa, K-vitamiiniepoksidireduktaasikompleksi 1 -entsyymissä (VKORC1), tunnetaan perinnöllistä vaihtelua, joka vaikuttaa merkittävästi varfariinin annostarpeeseen.

 

Kyllä

Päivitetty  30.3.2023