TYKS

​​​​​​Tyks:n Kliinisen farmakologian osasto edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista, tarjoaa konsultaatioapua terveydenhoitohenkilökunnalle potilaan lääkehoito-ongelmissa ja osallistuu lääkevalmisteiden arviointiin.

Osasto tekee lääketutkimusta ja antaa sitä koskevaa asiantuntija-apua muille tutkijoille. Kliinisen farmakologian osasto toimii tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston Biolääketieteen laitoksen ja sen Integratiivisen fysiologian ja farmakologian osaston kanssa.

Kliinisen farmakologian osasto on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvaa Varsinais-Suomen Lääkehuollon tulosaluetta.

 

 

Päivitetty  6.2.2020