Lääkehoito VSSHP:ssä

Tyksin Kliinisen farmakologian osasto edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista, tarjoaa konsultaatioapua terveydenhuollon ammattihenkilöille, ja osallistuu lääkevalmisteiden arviointiin.

​Turun yliopistollisen keskussairaalan Kliinisen farmakologian osasto tekee lääketutkimusta ja antaa sitä koskevaa asiantuntija-apua muille tutkijoille. Kliinisen farmakologian osasto toimii tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston Biolääketieteen laitoksen ja sen Integratiivisen fysiologian ja farmakologian tutkimusyksikön kanssa.

Osasto on osa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvaa Varsinais-Suomen Lääkehuollon tulosaluetta yhdessä Tyks sairaala-apteekin ja Tyks Salon sairaalan lääkekeskuksen kanssa.

Sairaala-apteekki ja lääkekeskus tuottavat asiakkailleen laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita taloudelliset näkökulmat huomioiden. Osastofarmasiatoiminta varmentaa lääkehuollon sujuvuutta sekä edistää lääkehoidon turvallista ja tarkoituksenmukaista toteutumista.

Lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi sairaala-apteekki ja lääkekeskus käyvät toimintayksiköissä säännöllisesti osastokäynneillä.

Päivitetty  2.9.2020

Kyllä