Lääkehoito TAYSissa

Taysin lääkehoidon kehittämis- ja koordinointivastuu on moniammatillisella turvallinen lääkehoito -työryhmällä, yksiköiden esimiehillä ja lääkevastaavilla.

Tays uudistamisohjelmassa kehitetään valtakunnan kärjessä potilaan lääkehoidon turvallista toteutusta, automaatiota ja tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Lääketyöryhmän avulla valitaan sairaalassa käytettävät lääkkeet, hyväksytään uusien lääkkeiden käyttökokeilut, seurataan lääkekulutuksia ja –kustannuksia, sekä seurataan uusia lääkehoitokäytäntöjä ja niihin liittyviä uusia ohjeistuksia.

Sairaala-apteekki tuottaa asiakkailleen laadukkaita, turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita taloudelliset näkökulmat huomioiden. Sairaala-apteekin asiakkaina on julkisen sektorin sairaaloita, terveyskeskuksia ja vanhainkoteja sekä hoitolaitoksia Pirkanmaalla. Sairaala-apteekin toimintaa ja tiloja valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi sairaala-apteekki käy toimintayksiköissä säännöllisesti osastokäynneillä.

Sähköisen asioinnin palvelu OmaTays

OmaTays on sähköinen asiointitapa potilaan ja Taysin välillä. OmaTaysissa näet muun muassa omat ajanvarauksesi ja voit täyttää sähköisiä kyselyitä. OmaTaysissa ei näy potilaskertomustekstejä, mutta OmaTaysista pääsee kätevästi katsomaan niitä Omakantaan.

Päivitetty  2.6.2021

Kyllä