Lääkehoito OYSissa

​​​OYS:ssa tavoitteena on turvallinen, tehokas, taloudellinen ja tarpeellinen lääkehoito ja tämän varmistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä OYS:n apteekin, PPSHP:n sairaaloiden ja alueen kuntien toimintayksiköiden asiantuntijoiden kanssa.

​​​Lääkitysturvallisuuden kehittämistä ERVA-alueella koordinoi ERVA-lääkehoidon koordinaattori. OYS:ssa toimii moniammatillinen lääkehoitotyöryhmä, joka ylläpitää ja kehittää lääkehoitosuunnitelmia. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan OYS-Ervan omistaman Medieco Oy:n verkkokursseilla, jotka ovat käytössä koko Pohjois-Suomessa. OYS:ssa toimii myös kansallinen FinCCHTA yksikkö (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment), jonka yksi keskeisistä tehtävistä on mm. terveydenhuollon menetelmien kuten lääkehoitojen arviointi. Tiivistä yhteistyötä tehdään OYS:ssa kehitetyn ja kansallisesti palkitun Esko-potilastietojärjestelmän kanssa ja tämän yhteistyön tuloksena on kehitetty katkeamatonta lääkehoidon prosessia tukevia toimintoja sekä itse potilastietojärjestelmään että käytännön lääkehoidon toteuttamiseen.

Päivitetty  2.6.2021

Kyllä