Lääkehoito KYSissä

Parannamme yhdessä ihmisten elämää

KYS tukee potilaan lääkehoidon onnistumista vastuullisesti. KYSillä lääkitysturvallisuutta kehitetään moniammatillisesti, ja sairaalan hallinto tukee kehitystyötä. Sairaalassa toimii aktiivinen lääkehoitotyöryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää lääkitysturvallisuutta. Lääkitysturvallisuus on myös tunnistettu tärkeäksi osaksi potilasturvallisuutta, jota alueellinen potilasturvallisuusneuvosto seuraa ja kehittää. Sairaalan lääkeneuvottelukunta toimii PSSHP:n lääketurvallisuuden ylläpitäjänä.

KYSillä on automatisoitu lääkehuoltoa viime vuosina. Osastoilla on laajamittaisessa käytössä älylääkekaappeja. Lisäksi älylääkekärryjä testataan lääkkeiden annon apuvälineeksi. Lääkitysturvallisuutta lisäämään sairaala-apteekissa on otettu käyttöön muun muassa keräilyvarastorobotti, infuusionesteiden ladonta-automaatti ja robotti mikrobilääkkeiden käyttökuntoonsaattamiseksi. Lisäksi laaja osastofarmasiatoiminta varmentaa lääkehuollon sujuvuutta sekä edistää lääkehoidon turvallista ja tarkoituksenmukaista toteutumista. KYSillä työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten tukena toimii myös lääkeinformaatioproviisori. KYSin sairaala-apteekki omistaa ja ylläpitää laajassa käytössä olevaa LOVe – lääkehoidon osaaminen verkossa oppimisympäristöä. Sen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelevat terveydenhuollon parissa työskentelevien ammattitaitoa valtakunnallisesti.

Päivitetty  18.3.2022

Kyllä