Lääkehoito HUSissa

HUSissa toimii Kliinisen famakologian yksikkö ja HUS Apteekki. HUS Apteekki tuottaa lääkehoitopalvelut HUSin alueelle.

​HUSin Kliinisen farmakologian yksikkö edistää sairaanhoitopiirissä rationaalisen lääkehoidon toteutumista, toimii kliinisen lääketutkimuksen, kliinisen lääkehoidon ja lääketurvallisuuden asiantuntijayksikkönä sekä tarjoaa konsultaatiopalveluita terveydenhoitohenkilökunnalle potilaan lääkehoito-ongelmissa.

Yksikkö tekee myös korkealaatuista kliinistä lääketutkimusta, joka painottuu yksilölliseen lääkehoitoon ja lääkehoidon turvallisuuteen.

Kliinisen farmakologian yksikkö sijoittuu HUSLABiin ja toimii siellä lisäksi lääkkeiden pitoisuusmääritysten vastuutehtävissä. Kliinisen farmakologian yksikkö toimii yhteistyössä HUS Apteekin kanssa.

Lääkehuoltopalveluiden lisäksi HUS Apteekki tuottaa kliinisen farmasian palveluita sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja muiden terveydenhuollon yksiköiden käyttöön.

Päivitetty  2.6.2021

Kyllä