HUS

HUS:n Kliinisen farmakologian yksikkö edistää sairaanhoitopiirissä rationaalisen lääkehoidon toteutumista, toimii kliinisen lääketutkimuksen, kliinisen lääkehoidon ja lääketurvallisuuden asiantuntijayksikkönä sekä tarjoaa konsultaatiopalveluita terveydenhoitohenkilökunnalle potilaan lääkehoito-ongelmissa.

Yksikkö tekee myös korkealaatuista kliinistä lääketutkimusta, joka painottuu yksilölliseen lääkehoitoon ja lääkehoidon turvallisuuteen.

Kliinisen farmakologian yksikkö sijoittuu HUSLAB:iin ja toimii siellä lisäksi lääkkeiden pitoisuusmääritysten vastuutehtävissä.  Kliinisen farmakologian yksikkö toimii yhteistyössä HUS-Apteekin kanssa.

Lääkehuoltopalveluiden lisäksi HUS-Apteekki tuottaa kliinisen farmasian palveluita sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja muiden terveydenhuollon yksiköiden käyttöön.