Tablettien puolittaminen ja murskaaminen

Tabletit suositellaan usein nieltäväksi kokonaisena veden kanssa, eikä niitä ole syytä pureskella. Jos esimerkiksi nielemisvaikeuksissa, on tarve puolittaa tai murskata tabletti, pitäisi ensisijaisesti yrittää löytää sopivampi lääkemuoto, kuten nestemäinen lääke.

​​​ Kaikkia lääkkeitä ei saa jakaa pienempiin osiin tai murskata, vaan tablettien soveltuvuus puolittamiseen tai murskaamiseen on syytä selvittää ensin. Jos tästä ei ole mainintaa pakkausselosteessa, asia tulisi varmistaa terveydenhuollon ammattilaisilta. Puolittamisen tai murskaamisen voi estää useampikin syy. Jos lääke murskataan, voi se alkaa vapauttaa vaikuttavaa lääkeainettaan jo mahassa ja mahan pH voi tuhota sen, jolloin vaikutus jää liian pieneksi. Lisäksi tabletin pinnalla oleva kalvopäällyste voi suojata lääkeainetta kosteudelta ja valolta, lääkkeen ottajaa lääkeaineen pahalta maulta tai muuten helpottaa tabletin nielemistä. Toisaalta lääke voi murusina tai puolitettunakin ärsyttää limakalvoja suussa ja ruokatorvessa ja aiheuttaa siten liiallisia haittavaikutuksia. Solunsalpaajia ja joitakin hormonivalmisteita ei myöskään saa murskata sen takia, että niistä vapautuva lääkepöly voi olla haitallista.

Lääkkeessä oleva jakoura ei automaattisesti tarkoita, että lääkkeen saa jakaa. Puolittamista on syytä välttää, jos käytetään vain puolikasta annosta lääkkeestä. Jakouran tarkoitus voi olla ainoastaan helpottaa tabletin nielemistä silloin, kun molemmat puolikkaat otetaan yhtä aikaa. Mutta jakouraa ei aina voi käyttää siihen, että tabletti saadaan jaetuksi kahteen yhtä suureen annokseen. Tabletin molemmissa puolikkaissa ei ole välttämättä saman kokoinen, tasalaatuinen määrä vaikuttavaa lääkeainetta, vaan kokonaismäärä on taattu yhteen kokonaiseen tablettiin.

Jos tabletissa on valmiina jakouurre ja se voidaan puolittaa, voi apuna käyttää esimerkiksi apteekeissa myytäviä tabletinpuolittajia. Myös tablettien murskaamiseen on olemassa apuvälineitä.

Seuraavissa tilanteissa tabletteja ei tulisi puolittaa tai murskata eikä kapselia avata

 

Kyllä

Päivitetty  21.3.2023