Lääkkeiden hävittäminen

Lääkejätettä ovat sellaiset lääkeaineet ja -valmisteet, jotka ovat vanhentuneet tai vahingoittuneet.

Myös lääkepulloihin, -pusseihin, ja -ampulleihin sekä ruiskuihin ja muihin lääkepakkauksiin jäljelle jäänyt käyttämätön lääkemäärä on lääkejätettä.

Lääkejätteitä eivät ole ravintolisiksi tai elintarvikkeiksi luokitellut valmisteet, kuten kliiniset ravintovalmisteet. Nämä nestemäiset valmisteet voidaan kaataa viemäriin, ja tyhjät pakkaukset hävitetään sekajätteenä. Myöskään tyhjät lääkepullot, -pussit ja -ampullit tai ruiskut, letkut ja muut tyhjät lääkepakkaukset eivät ole lääkejätettä. Pakkaus on tyhjä, kun siitä on otettu ulos se lääkemäärä, joka siitä helposti ulos saadaan. Pakkausta ei ole tarpeen huuhdella tyhjäksi.

Lääkejätteet on pidettävä erillään muista jätteistä, eikä niitä saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin. Lääkejätettä ei saa kaataa viemäriin. Lääkejätteet palautetaan apteekkiin, josta ne lähetetään vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle.

Lääkejätteisiin luettavia tuoteryhmiä ovat:

 

Kyllä

Päivitetty  21.3.2023