Kenelle tulee lääkkeestä haittavaikutuksia?

Haittavaikutusten yleisyys vaihtelee erittäin yleisestä (esiintyy yli  10 % potilaista) hyvin harvinaiseen.

​Usein yleiset haitat ovat luonteeltaan lieviä ja vaarattomia ja toisaalta vaaralliset haitat ovat harvinaisia. On tavallista, että haitat ovat yleisimmillään ja hankalimmillaan hoidon ensipäivinä, mutta lievittyvät tai häviävät hoidon jatkuessa.

Hyvin usein potilas ei koskaan edes havaitse minkäänlaisia lääkehaittoja. Joskus haitat ilmenevät vasta viiveellä ja saattavat tulla esille vain jonkin haitallisen kertaluonteisen tapahtuman riskin lisääntymisenä.

Potilaan yksilöllinen riski saada haittoja vaihtelee huomattavasti ja riskin suuruuteen vaikuttavat monet henkilökohtaiset tekijät. Jokin potilaan sairauksista voi altistaa haitoille jopa siinä määrin, että lääke on hänelle vasta-aiheinen. Esimerkiksi astmapotilas ei usein voi käyttää tulehduskipulääkkeitä eikä eräitä sydänlääkkeenä käytettyjä beetasalpaajia niiden aiheuttaman keuhkoputkien supistumistaipumuksen vuoksi.

haittavaikutus

Kyllä

Päivitetty  21.3.2023