Lääkkeisiin liittyvä kaatumisriski

Eräät lääkkeet lisäävät ihmisen kaatumisriskiä erityisesti ikääntymisen myötä.

​​Ihmisen kaatumistaipumukseen vaikuttavat monet tekijät. Näihin kuuluvat omat ominaisuutesi, kuten tasapaino-ongelmat, lihasheikkous ja näön heikentyminen, sekä ulkoiset tekijät, esimerkiksi liukkaat pinnat, huono valaistus ja epätasainen alusta. Ulkoisia tekijöitä ovat myös lääkkeet ja päihteet.

Lääkkeet voivat lisätä kaatumisriskiä useilla eri mekanismeilla. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (PKV, ns. "kolmiolääke") lääkkeet lamaavat keskushermostoa aiheuttaen muun muassa uneliaisuutta, koordinaation ja arviointikyvyn heikkenemistä sekä sekavuutta.

Kaikki keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet lisäävät kaatumisriskiä, erityisesti lääkityksen aloituksen ja lopetuksen yhteydessä. Usein riski on suurempi, jos lääke aloitetaan suurella annoksella. Tämän takia keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet pyritään aloittamaan ja lopettamaan vähitellen. Myös verenpaineen liiallista laskua aiheuttavat lääkkeet voivat johtaa kaatumisiin.

 

Kyllä

Päivitetty  21.3.2023