Tietoa lääkkeistä ja ikääntymisestä

Iän karttuminen vaikuttaa hyvin yksilöllisesti ja monella tapaa meihin kaikkiin. Ikääntymiseen liittyy usein lääkkeiden määrän lisääntyminen ja esimerkiksi munuaisten toiminnan heikentyminen.

Ikääntyessä lisääntyvä sairauksien määrä lisää lääkehoidon tarvetta. Lääkehoidon tarpeen ja toteutuksen säännöllinen arviointi on tärkeää turhan lääkehoidon estämiseksi.

Iäkkäällä potilaalla saattaa olla useita lääkehoitoa vaativia, pitkäkestoisia sairauksia. Iäkkään henkilön lääkehoito voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisesti, kun käytetään oikeita lääkkeitä ja sopivaa annosta.

Ikääntyessä lisääntyvä sairauksien määrä lisää lääkehoidon tarvetta. Tämä voi johtaa monilääkitykseen eli polyfarmasiaan, jolla yleensä tarkoitetaan yli 5 lääkkeen samanaikaista käyttöä.

Usean lääkkeen samanaikainen käyttö lisää haittojen vaaraa ja voi altistaa lääkkeiden välisille yhteisvaikutuksille. Tällöin lääkehoidon vaikutukset voivat muuttua, lisääntyä, vähetä tai muuttua luonteeltaan.

Nämä voidaan välttää lääkehoidon hyvällä suunnittelulla, jolloin myös monisairaan henkilön lääkehoito voidaan toteuttaa turvallisesti ja välttää epätarkoituksenmukaiseen monilääkitykseen liittyvät haitat.

 

Kyllä

Päivitetty  21.3.2023