Lääkekortti

Lääkekortilla tarkoitetaan mitä tahansa listausta, mihin on kerätty henkilön kaikki käyttämät lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet tai muut vastaavat sekä kirjattu myös kaikkien niiden annostelut.

Jokainen voi kerätä itse itselleen listauksen käyttämistään valmisteista missä muodossa haluaa, käyttäen ruutupaperia, tietokoneen Excel-taulukkoa tai alla olevia täytettäviä lääkekorttipohjia.

Haitarin otsikkotaso2
Mitä lääkekorttiin kirjoitetaan?

Lääkekorttiin on tarkoitus listata kaikki käytössä olevat lääkkeet ja lääkkeen kaltaiset (vitamiinit ja muut vastaavat) valmisteet, niiden vahvuus ja annostus. Sen lisäksi lääkekorttiin kannattaa merkitä, jos ei käytä jotain valmistetta, kuten lääkäri on ohjeistanut, ja syy tälle käyttämättömyydelle.

Jos on esimerkiksi aloitettu verenpainelääkitys, mutta ei voi lääkettä haittavaikutusten vuoksi käyttää, kannattaa tämä kirjoittaa lääkekortille muistiin. Tärkeää on myös kertoa asia heti hoitavalle lääkärille, jolloin voidaan valita toinen valmiste tilalle. Jos joskus myöhemmin tulee tarve vaihtaa uudestaan lääkitystä tai tehostaa jo olemassa olevaa, niin lääkekortista on helppo itsekin tarkistaa, minkä nimistä on jo kokeiltu.

Tietokoneohjelmat eivät ole yhteensopivia joka paikassa, joten lääkäri ei välttämättä näe mistään, mitä kaikkea on kokeiltu.

Mihin lääkekorttia käytetään?

Lääkekortin avulla henkilö itse tietää, mitä hän käyttää ja mitä hän ei enää käytä esimerkiksi haittavaikutusten takia. Lääkekortin avulla myös hoitavan lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan on helppo tarkistaa, mikä on potilaan voimassa oleva lääkitys. Tähän tarvitaan kuitenkin aina potilaan lupa.

Miksi Lääkekortti-sovellus?

Lääketaloon ja Terveyskylään on rakenteilla sähköinen lääkekortti. Yksinkertaisimmillaan sitä voi käyttää kuten kynää ja paperia, mutta sähköinen sovellus mahdollistaa sen, että käyttöön otettaessa se poimii mukaan potilaan jo olemassa olevat reseptilääkkeet ja muodostaa niistä pohjan lääkekortille. Siten henkilön ei tarvitse itse kirjoittaa joskus pitkiä ja hankaliakin nimilistoja, vaan riittää, että lisää siihen ilman reseptiä käytetyt valmisteet.

Sähköiseen sovellukseen voi myös helposti kirjata sen, jos ei enää käytä jotain valmistetta ja syyn käyttämättömyydelle. Muita etuja on lääkkeenoton muistutus ja linkkiyhteys lääkkeiden pakkausselosteisiin.

 

Ei

Päivitetty  6.2.2020