Lääkekortti

​​​​​​​​Lääkekortilla tarkoitetaan mitä tahansa listausta, mihin on kerätty henkilön kaikki käyttämät lääkkeet, vitamiinit, hivenaineet tai muut vastaavat sekä kirjattu myös kaikkien niiden annostelut. Jokainen voi kerätä itse itselleen listauksen käyttämistään valmisteista missä muodossa haluaa, käyttäen ruutupaperia, tietokoneen excel-taulukkoa tai alla olevia täytettäviä lääkekorttipohjia.

Lääkekortti (PDF) Avaa tästä, täytä ja tulosta.

Läkemedelskortet (PDF) Öppna här, fyll i och skriv ut.

Mitä Lääkekorttiin kirjoitetaan?

Lääkekorttiin on tarkoitus listata kaikki käytössä olevat lääkkeet ja lääkkeen kaltaiset (vitamiinit ja muut vastaavat) valmisteet, niiden vahvuus ja annostus. Sen lisäksi lääkekorttiin kannattaa merkitä, jos ei käytä jotain valmistetta, kuten lääkäri on ohjeistanut ja syy tälle käyttämättömyydelle. Jos on esimerkiksi aloitettu verenpainelääkitys, eikä voi käyttää sitä esimerkiksi haittavaikutusten takia. Kannattaa se kirjoittaa ylös. Tarkoitus on tietenkin kertoa se heti hoitavalle lääkärille, jolloin voidaan valita toinen valmiste tilalle. Mutta jos joskus myöhemmin tulee tarve vaihtaa uudestaan lääkitystä tai tehostaa jo olemassa olevaa, niin Lääkekortista on helppo itsekin tarkistaa, minkä nimistä on jo kokeiltu. Tietokoneohjelmatkaan eivät ole yhteensopivia joka paikassa, joten lääkäri ei välttämättä näe mistään, mitä kaikkea on kokeiltu.

Mihin lääkekorttia käytetään?

Lääkekortin avulla henkilö itse tietää, mitä hän käyttää ja myös, mitä hän ei enää käytä esimerkiksi haittavaikutusten takia. Sen avulla myös hoitavan lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan on helppo tarkistaa, mikä on potilaan voimassa oleva lääkitys. Tämä pätee tietysti vain silloin, kun potilas itse niin haluaa.

Miksi Lääkekortti-sovellus?

Lääketaloon ja Terveyskylään on rakenteilla sähköinen Lääkekortti. Yksinkertaisimmillaan sitä voi käyttää, kuten kynää ja paperia, mutta sähköinen sovellus on mahdollistanut sen, että otettaessa se käyttöön, se poimii potilaan jo olemassa olevat reseptilääkkeet ja muodostaa niin pohjan Lääkekortille. Siten henkilön ei tarvitse itse kirjoittaa joskus pitkiäkin ja hankaliakin nimilistoja, vaan riittää, että lisää siihen ilman reseptiä käytetyt valmisteet.

Sähköiseen sovellukseen voi myös helposti kirjata sen, jos ei enää käytä jotain ja syyn käyttämättömyydelle. Muita etuja on lääkkeenoton muistutus ja linkkiyhteys lääkkeiden pakkausselosteisiin.

 

Päivitetty  6.2.2020