Lääkkeiden ottoajankohdat

Reseptilääkkeet tulee ottaa lääkärin määräyksen mukaan. Tärkeää on säännöllisyys eli se, että lääke otetaan joka päivä suurin piirtein samaan aikaan.

​​​​​​​

Jos säännöllisestä lääkkeidenottoajankohdasta on tarvetta poiketa, asia pitää aina varmistaa lääkäriltä tai muilta terveydenhuollon ammattilaisilta, kuten esimerkiksi apteekista.

Ihmisen elintoimintoihin liittyy vuorokaudenaikaan sidottua vaihtelua, minkä lääkäri ottaa huomioon lääkkeiden ottoajankohtien määrittämisessä. Ihmisen sisäisen vuorokausirytmin lisäksi lääkkeen ottamisen ajankohtaa voi määrittää myös lääkkeen vaikutusmekanismi (esimerkiksi virkistävät valmisteet kannattaa ottaa aamupainotteisesti), käyttöön liittyvät seikat (vatsa on useammin tyhjä herätessä kuin illalla) tai lääkkeen pitoisuusmittaus tiettyyn kellonaikaan.Tavoitteena on ajoittaa lääkkeenotto niin, että halutut vaikutukset saadaan maksimoitua ja haittavaikutukset minimoitua.

Piristävät lääkkeet otetaan tyypillisesti aamulla ja vastaavasti väsyttävät, kuten jotkut niin sanotut kolmiolääkkeet, yleensä iltaisin.

Lääkkeitä, joita otetaan aamupainotteisesti

​Ihmisen vuorokausirytmi tukee aamulääkitystä:

ASA eli asperiinivalmisteet:

Tarkkaa mekanismia ei vielä tiedetä, mutta aamulla otettuna ne laskevat hieman verenpainetta. Jos sinulla on myös koholla oleva verenpaine, on tästä pieni lisähyöty aamuisin otettuna.

Kortikosteroiditabletit

 • hydrokortisoni
 • metyyliprednisoni
 • prednisoloni
 • prednisoni

Suuret annokset otetaan aamupainotteisesti (eli aamulla suurempi annos ja illalla pienempi). Pieni annos otetaan kokonaan aamulla. Lääkkeet voivat piristää etenkin hoidon alussa ja aamulla otettuna ne myötäilevät elimistön omaa kortisonin tuotantoa.

Virkistävät valmisteet

Kofeiinia sisältävät valmisteet, esimerkiksi eräät flunssaan käytetyt yhdistelmävalmisteet.

Käyttömiellyttävyyden mukaan:

Nesteenpoistolääkkeet

 • furosemidi
 • hydroklooritiatsidi
 • spironolaktoni

Nesteenpoistolääkkeet lisäävät virtsaamistarvetta, joten illalla otettuna ne voivat häiritä yöunta. Yhdistelmävalmisteet, joissa on mukana myös nesteenpoistolääke, otetaan sen vuoksi yleensä aamuisin, vaikka esimerkiksi verenpaineen kannalta olisi parempi ottaa nämä valmisteet iltaisin. Jos sinua ei häiritse mahdollinen virtsaamistarpeen lisääntyminen ilta- tai yöaikaan, niin voit ottaa yhdistelmävalmisteet iltaisin.

Kilpirauhashormoni eli tyroksiini

Kilpirauhashormoni tyroksiini on syytä ottaa tyhjään vatsaan, minkä vuoksi se yleensä suositellaan ottamaan aamuisin heti herättyä. Sen pitoisuutta seurattavat verikokeet otetaan myös aamulla tai aamupäivällä ilman aamulla otettua lääkitystä ja viitearvot on laskettu niin, että ajatellaan käyttäjällä olevan pisin mahdollinen väli edelliseen lääkkeen ottokertaan. Jos otat tyroksiinin iltaisin, niin tee sitten aina niin.

Osteoporoosilääkkeet

 • alendronaatti
 • risedronaatti
 • ibandronaatti

Osteoporoosiin käytettävät lääkkeet otetaan aamulla tyhjään vatsaan ja ottamisen jälkeen on syytä olla pystyasennossa vähintään 30 minuuttia, joten niitä ei ole syytä ottaa juuri ennen nukkumaanmenoa

Muut syyt, esimerkiksi pitoisuusmittaus

Kilpirauhashormoni eli tyroksiini

Lääkkeen oikeaa annosta seurataan mittaamalla sen pitoisuutta verikokeella verestä. Verikoe otetaan aamun aikana, mielellään ennen klo 10 ja oletuksena on, että tuolloin on kulunut pisin mahdollinen aika edellisestä lääkkeen ottokerrasta eli edellisestä aamusta. Tyroksiinilääke otetaan näytteenottoaamuna vasta verikokeen jälkeen.

Lääkkeitä, joita otetaan iltapainotteisesti

Ihmisen vuorokausirytmi tukee iltalääkitystä:

Kolesterolilääkkeet

Kuten:

 • fluvastatiini
 • lovastatiini
 • pravastatiini
 • simvastatiini
 • atorvastatiini
 • rosuvastatiini

Kolesterolia syntyy elimistössä eniten yöllä. Illalla otettu kolesterolilääke on tehokkaimmillaan juuri yöllä ja estää siten parhaiten kolesterolin muodostumista. Pitkävaikutteisen atorvastatiinin ja rosuvastatiinin tai fluvastatiini-depotkapseleiden kohdalla tällä ei ole niin suurta merkitystä. Niiden teho säilyy tasaisempana vuorokauden ajan ilman yhtä selkeää tehopiikkiä ja toisaalta sitä seuraavaa laskua.

Tietyt verenpainelääkkeet

ACE-estäjät : enalapriili, kinalapriili, lisinopriili, perindopriili, ramipriili

ATR-salpaajat: kandesartaani, losartaani, olmesartaani, telmisartaani, valsa​rtaani

Monet verenpainelääkkeet ovat hieman tehokkaampia illalla otettuina kuin aamulla otettuina. Erityisesti tämä koskee edellä mainittuja lääkeryhmiä, jotka vaikuttavat reniini-angiotensi​​ini-aldosteroni-järjestelmään, joka aktivoituu yöllä nukuttaessa.

Virtsatieinfektion estohoitoon käytetyt antibiootit

Kuten:

 • nitrofurantoiini
 • trimetopriimi

Jos lääke on tarkoitus ottaa vain kerran vuorokaudessa, kannattaa se ottaa yötä vasten. Tällöin se ehtii vaikuttaa virtsarakossa pidempään yön aikana ja bakteereja tuhoava määrä virtsassa saavutetaan varmemmin.

Väsyttävät uni-, mieliala- ja kipulääkkeet sekä lihasrelaksantit

Esimerkiksi ns. kolmiolääkkeet

Nämä lääkkeet voivat väsyttää voimakkaasti. Kolmiolääkkeiden osalta tulee ottaa myös huomioon, että niiden vaikutus voi haitata autolla-ajoa tai koneiden käyttöä ja tarkkuutta vaativien toimien suorittamista.

Sydänlääkkeet eli nitrot

Pitkävaikutteisten sydänlääkkeiden eli nitrojen käytössä on otettava huomioon vähintään yksi 12–18 tunnin tauko vuorokaudessa, jotta ehkäistään nitrotoleranssi, eli lääkkeeseen tottuminen ja sen tehon menettäminen.

 • Tavallinen tabletti: Nitrotoleranssin ehkäisemiseksi tarvitaan vähintään 12 tunnin tauko vuorokaudessa lääkkeidenoton välillä.
 • Otto kahdesti päivässä (1 x 2): annostellaan aamulla ja kahdeksan tunnin kuluttua iltapäivällä.
 • Otto kolmesti päivässä (1 x 3): annostelu kuuden tunnin välein.
 • Depotkapseli (Nimessä esimerkiksi Depot, Retard): Nitrotoleranssin ehkäisemiseksi tarvitaan vähintään 18 tunnin tauko vuorokaudessa lääkkeidenoton välillä.
 • Otetaan yleensä kerran päivässä.
 • Mikäli otetaan kahdesti päivässä (1 x 2), otetaan toinen annos kuuden tunnin kuluttua ensimmäisen annoksen ottamisesta.
 • Huom! Tämä ei koske lyhytvaikutteisia kohtausnitroja, kuten nitrosuihkeita tai -resoribletteja.

Vain otettu lääke auttaa!

Lääkkeiden otto kannattaa sovittaa omaan päivärytmiin. Ta​voitteena on, että sairauden hoito onnistuu, lääkkeet muistetaan ottaa säännöllisesti eikä lääkkeenotto hankaloita liiaksi elämää.

Lääkkeenottoajankohdissa on huomioitava myös yhteisvaikutukset ruoan, juoman sekä muiden lääkkeiden kanssa.

Lue lisää:

Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  28.2.2020 11.53