Lääkkeiden imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset

Lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa tehoon joko hyödyllisesti tai haitallisesti. Vaikka lääkkeet yleensä voidaan ottaa samanaikaisesti, osa lääkkeistä saattaa myös estää toisen lääkkeen imeytymistä ruoansulatuskanavasta.

Tästä voi seurata toisen lääkkeen vaikutuksen väheneminen, viivästyminen tai jopa estyminen. Myös jotkut ruoka-aineet, kuten maitotuotteet, estävät joidenkin lääkkeiden imeytymistä, joten turvallisinta onkin ottaa lääkkeet vesilasillisen kanssa.

Lääkeaineen imeytymisvaiheen yhteensopimattomuuksia voidaan yleensä välttää annostelemalla toisiinsa vaikuttavat lääkeaineet ja ravintovalmisteet eri ajankohtina.

Annosteluvälin tulisi olla yleensä 2–4 tuntia.

Esimerkkejä eri aikaan annosteltavista lääkeaineista:

Jotkut antibiootit ja rauta, kalkki, magnesium, alumiini ja sinkki

Antibiootti otetaan joko 2 tuntia ennen tai jälkeen ko. valmisteiden.

Osteoporoosilääkkeet esimerkiksi bisfosfonaatit

Otetaan aamulla tyhjään mahaan noin ½ tuntia ennen ruokaa, juomaa tai muita lääkkeitä. Kalkki, magnesium ja alumiini tulisi ottaa mahdollisimman erillään osteoporoosilääkkeistä, esimerkiksi osteoporoosilääke aamulla ja kalkki illalla.

Parkinson-lääkkeet ja rautavalmiste

Otetaan joko 2 tuntia ennen tai jälkeen rautavalmisteiden.

HIV-lääkkeet ja rauta, kalkki, magnesium,alumiini ja sinkki

Annosteluväli 2–4 tuntia.

Mahan happamuuteen vaikuttavat lääkeaineet, kuten esimerkiksi liikahappoisuuslääkkeet, voivat heikentää toisen lääkkeen tehoa.

Mahan happamuuden muutos vaikeuttaa esimerkiksi kalkin, joidenkin sienilääkkeiden, kuten itrakonatsolin, joidenkin antibioottien, kuten doksisykliinin, ja veren hyytymiseen vaikuttavan dipyridamolin imeytymiseen haitallisesti.

Lääkäri arvioi tilanteen aina potilaskohtaisesti huomioiden potilaan lääkityksen kokonaisuuden. Apteekista voi kysyä apua lääkkeiden annosteluun liittyvissä ongelmissa.

Kerro aina kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, myös itsehoitolääkkeistä, lääkärille ja apteekin henkilökunnalle. Näin pystyt välttymään lääkkeiden haitallisilta ja hoidon tehoon vaikuttavilta yhteisvaikutuksilta.

Lääkkeet, ruoka ja juoma

Ruoka ja juoma voivat vaikuttaa käyttämiesi lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. Ne voivat joko lisätä tai vähentää lääkkeen tehoa. Varmista aina pakkausselosteesta, apteekista tai hoitopaikasta, voiko lääkkeen ottaa ruoan kanssa.

Lääke imeytyy yleensä parhaiten, kun se otetaan tyhjään vatsaan. Pääasiassa lääkeaineet imeytyvät ohutsuolesta, ja lääkkeiden imeytyminen mahalaukusta on vähäistä. Ruoan yhteydessä otettu lääkeaine pääsee kulkeutumaan ohutsuoleen hitaammin.

Toisaalta jotkut lääkkeet suositellaan otettavaksi ruoan yhteydessä. Syynä tähän voi olla esimerkiksi lääkkeen mahaärsytys.

Lääke tulisi ottaa runsaan veden kanssa (lasillinen), sillä muut juomat saattavat vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen. Joidenkin lääkkeiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ruokavalintoihin:

Lääkkeen vaikutus heikentyy tai estyy:

Kalkki, rauta, magnesium ja alumiini

Heikentävät tai saattavat jopa estää joidenkin lääkkeiden vaikutusta (esimerkiksi jotkut antibiootit tai osteoporoosilääkkeet). Antibiootit tulee ottaa joko 2 tuntia ennen tai jälkeen näiden valmisteiden nauttimisen. Rajoitus koskee myös kaikkia maitovalmisteita.

Osteoporoosilääkkeet eli bisfosfonaatit

Otetaan aamulla pystyasennossa tyhjään vatsaan pelkän veden kera.

Kalkkia ei saa ottaa samaan aikaan (vähintään 2 tunnin ottoväli)!

Rauta (liha, sisäelimet, täysjyväviljat, rautavalmisteet)

Heikentää tiettyjen Parkinsonin taudin lääkkeiden imeytymistä (levodopa, entakaponi). Siksi näiden lääkkeiden ja raudan annostelun välillä tulisi olla vähintään 2–3 tuntia.

Proteiinipitoinen ruoka

Levodopa, jota käytetään Parkinsonin taudin hoitoon, tulisi ottaa tyhjään vatsaan noin puoli tuntia ennen ruokailua tai proteiinipitoista välipalaa, sillä proteiinipitoinen ruoka saattaa estää levodopan vaikutuksen.

Lääkkeen vaikutus hidastuu:

Enterotabletti/kapseli

Enterotabletti tai -kapseli on lääkevalmiste, joka on päällystetty mahahapon kestävällä kalvolla, ja ne on tarkoitettu liukenemaan vasta ohutsuolessa. Enterotabletit ja -kapselit tulee ottaa tyhjään vatsaan noin puoli tuntia ennen ateriaa vesilasillisen kera, jotta lääkevalmiste pääsee kulkeutumaan mahdollisimman nopeasti ohutsuoleen. Jos enterotabletit otetaan ruoan yhteydessä, saattavat ne jäädä mahaan jopa useiksi tunneiksi, jolloin lääkkeen vaikutus viivästyy.

Lääkkeen vaikutus parantuu, nopeutuu tai tehostuu:

C-vitamiini (mehut, hedelmät, marjat)

Parantaa samanaikaisesti otetun raudan imeytymistä.

Greippimehu

Tehostaa joidenkin lääkkeiden vaikutusta estäen lääkeaineen hajoamista elimistössä. Näin ollen lääkeaineen pitoisuus voi nousta jopa vaarallisen korkeaksi. Turvallisinta on välttää greippimehun nauttimista lääkkeitä otettaessa.

Alkoholi

Tehostaa keskushermostoon vaikuttavien (ns. kolmiolääkkeiden) vaikutusta, joten alkoholia on syytä välttää näiden lääkkeiden yhteydessä.

Alkoholia ei tule käyttää metronidatsolihoidon aikana (bakteerilääke) eikä vähintään yhden päivän ajan sen päätyttyä, koska yhteisvaikutus aiheuttaa antabusreaktion (punoitus, oksentelu, sydämentykytys).

Ruokavalion muutokset ja esimerkiksi verenohennuslääke varfariini

Vihreät kasvikset, vihannekset ja hedelmät

Nämä sisältävät K-vitamiinia, joka heikentää varfariinin tehoa. Tärkeää on, että ruokavalio pysyy mahdollisimman muuttumattomana eikä K-vitamiinin saannissa ole suurta päivittäistä vaihtelua.

Lue lisää:

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Päivitetty  18.3.2020