Kliinisen farmakologian konsultaatiot

Kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Kysymykset voivat koskea joko yksittäistä potilasta ja hänen lääkitykseensä liittyviä asioita, kuten yhteisvaikutusta, haittavaikutuksia tai lääkevaihtoehtoja. Ne voivat liittyä myös laajempaan kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi lääkeryhmän sisäisee​n vertailuun jonkin haittavaikutuksen suhteen​.

Konsultaatiopalvelua ei tarjota suoraan potilaille, vastaanottotoimintaa ei ole. Konsultaatiopalvelu on toistaiseksi maksuton.

Päivitetty  8.6.2021

Kyllä