Kliinisen farmakologian konsultaatiot

Kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Kysymykset voivat koskea joko yksittäistä potilasta ja hänen lääkitykseensä liittyviä asioita, kuten yhteisvaikutusta, haittavaikutuksia tai lääkevaihtoehtoja. Ne voivat liittyä myös laajempaan kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi lääkeryhmän sisäiseen vertailuun jonkin haittavaikutuksen suhteen​.

Konsultaatiopalvelua ei tarjota suoraan potilaille, vastaanottotoimintaa ei ole. Konsultaatiopalvelu on toistaiseksi maksuton.

Haitarin otsikkotaso2
HUS-alue (Helsingin kliinisen farmakologian yksikkö)

Konsultaatiot puhelimitse arkisin klo 8–16,

Puh. 050 4279297 tai 09 4711 (vaihde)

VSSHP (Turun kliinisen farmakologian yksikkö)p>Konsultaatiot ensisijaisesti online-kysymyslomakkeella.
Muu Suomi

Helsingin ja Turun konsultaatiopalvelut vastaavat myös muualta Suomesta tuleviin konsultaatioihin.

Konsultaatiopyyntö

Mikäli kyseessä on potilastapaus, tarvitsemme kattavan vastauksen antamista varten joitakin taustatietoja potilaasta ja hänen lääkityksistään. Varaudu vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Potilaan ikä ja sukupuoli.
  • Mahdolliset muut sairaudet.
  • Kaikki potilaan käyttämät lääkkeet annoksineen, vaikka kysymys koskisi vain yhden tai kahden lääkkeen tilannetta.
  • Kuinka nopeasti konsultaatiovastaus tarvitaan.
 

Kyllä

Päivitetty  8.6.2021