Tietoa konsultaatiopalveluista

​Kliinisen farmakologian konsultaatiot

Kliinisen farmakologian konsultaatiopalvelut on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Kysymykset voivat koskea joko yksittäistä potilasta ja hänen lääkitykseensä liittyviä asioita, kuten yhteisvaikutusta, haittavaikutuksia tai lääkevaihtoehtoja. Ne voivat liittyä myös laajempaan kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi lääkeryhmän sisäiseen vertailuun jonkin haittavaikutuksen suhteen.

Konsultaatiopalvelua ei tarjota suoraan potilaille, vastaanottotoimintaa ei ole. Konsultaatiopalvelu on toistaiseksi maksuton.

HUS-alue (Helsingin kliinisen farmakologian yksikkö)

Konsultaatiot puhelimitse arkisin klo 8–16,

Puh. 050 4279297 tai 09 4711 (vaihde)

VSSHP (Turun kliinisen farmakologian yksikkö)

Konsultaatiot ensisijaisesti online-kysymyslomakkeella.

Muu Suomi

Helsingin ja Turun konsultaatiopalvelut vastaavat myös muualta Suomesta tuleviin konsultaatioihin.

Konsultaatiopyyntö

Mikäli kyseessä on potilastapaus, tarvitsemme kattavan vastauksen antamista varten joitakin taustatietoja potilaasta ja hänen lääkityksistään. Varaudu vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Potilaan ikä ja sukupuoli.
 • Mahdolliset muut sairaudet.
 • Kaikki potilaan käyttämät lääkkeet annoksineen, vaikka kysymys koskisi vain yhden tai kahden lääkkeen tilannetta.
 • Kuinka nopeasti konsultaatiovastaus tarvitaan.

Muut lääkehoidon konsultaatiot

Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu antaa tietoa hedelmällisyyteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista altistuksista sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä koko maan laajuisesti.

Teratologiseen tietopalveluun voivat ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattihenkilöt koko Suomessa, mutta palvelu vastaa myös raskautta suunnittelevien tai jo lasta odottavien vanhempien, apteekkien, viranomaisten sekä tiedotusvälineiden kysymyksiin. Työssä tapahtuvaan altistumiseen liittyvät riskit kuuluvat ensisijaisesti omaan työterveyshuoltoon.

Avoinna arkisin, puhelinajat, chat-ajat ja tarkat aukioloajat näkyvät verkkosivulla.

Puh. 09 4717 6500 (normaalihintainen puhelu)

Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus vastaa äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin koko maan laajuisesti. Neuvontaa annetaan terveydenhuollon ammattilaisille sekä yleisölle. Lisäksi keskus toimii tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille. Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä.

Myrkytystietokeskuksessa ei ole mahdollista antaa yleistä lääke- tai elintarvikeneuvontaa eikä sairauksien hoitoa, allergia-asioita tai eläinten myrkytyksiä koskevaa neuvontaa.

Avoinna 24 tuntia vuorokaudessa

P. 0800 147 111 (ilmainen)

Yliopiston Apteekin Lääkeneuvonta ja asiakaspalvelu/Terveydenhuollon ammattilaisten konsultaatiolinja

Tiedonhakuun koulutetut farmaseutit etsivät ammattilaisen puolesta lisätietoa.

Minkälaista apua saatavilla?

 • Lisätietoa lääkkeestä, koostumuksesta, itsehoitovalmisteesta, luontaistuotteesta.
 • Tietoa YA:n omista valmisteista.
 • Saatavuus (esim. tukkuliikkeen arvio saatavuuskatkosten kestosta; tuotteen saatavuus YA:n toimipisteistä), hinta ja Kela-korvattavuus, lainsäädäntö, muut ohjeet/toimintatavat.
 • Tietoa uusista, markkinoille tulevista valmisteista, erityisluvallisista valmisteista tai ulkomaisista valmisteista: mm. koostumus, haittavaikutukset, yhteisvaikutukset ja muut valmisteyhteenvedon tiedot, vastaavuus Suomessa markkinoilla olevaan valmisteeseen.
 • Poikkeavat käyttöaiheet, annostukset.
 • Tabletintunnistus.
 • eReseptiasiat.

Avoinna klo 7–24

Puh. 0300-20202 (0,2 euroa/min + pvm/mpm)

Sairaala-apteekkien lääkeinformaatiopalvelu

Sairaala-apteekit vastaavat terveydenhuollon ammattilaisten kysymyksiin lääkkeistä ja lääkehoidoista, esimerkiksi

 • lääkevalmisteen/apuaineiden sopivuus potilaalle (allergiat ym.)
 • i.v.-lääkkeiden yhteensopivuus
 • lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen erikoistilanteet
 • lääkkeen anto nenä-mahaletkuun
 • haittavaikutukset, yhteisvaikutukset, harvinaiset antotavat
 • erityisluvalliset lääkkeet (saatavuus, tuoteinformaatio, käyttö)
 • lääkkeiden säilyvyys erilaisissa käyttötilanteissa
 • ulkomaisen tai kotimaisen lääkkeen tunnistaminen

Ota yhteys oman yksikkösi sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen, jossa proviisori, lääkeinformaatioproviisori tai farmaseutti vastaa kysymykseesi. Palvelu on maksuton.

Seuraava sivu

 

Päivitetty  9.7.2021